Историја

Курс:
Структура и израда научног рада (осн.)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Никола Самарџићредовни професор
др Синиша Мишићредовни професор
др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Мира Радојевићредовни професор
др Влада Станковићредовни професор
др Данијела Стефановићредовни професор
др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Жарко Петковићванредни професор
др Марко Шуицаредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
др Радивој Радићредовни професор
др Дејан Јечменицаванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
др Алексеј Тимофејевванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава : Увод у општу методологију, методе научног истраживања, научни пројекти .Израда семинарских и других радова као припрема за писање завршног рада и научних радова уопште. Стицање неопходних знања о методологији и структури научног истраживања и изради научног рада. Практична настава : Посета архивима и Историјском институту. Рад са грађом и писање истраживачког рада.
Циљ изучавања курса: Методолошка припрема студената за израду научних радова уз савладавање основа опште методологије и методологије историје. Овакав приступ подразумева поред теоријског и практичну наставу.
Предуслови за полагање: Положени испити према наставном програму.
Облици наставе: Предавања, вежбе (дискусија и презентација рада)и индивидуалне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Џ. Тош, У трагању за историјом : циљеви, методи и нови правци у проучавању савремене историје, Београд 2008.
В. Сал, Историчари, Београд 2008.
Џ. Блек, Д. М. Макрејлд, Изучавање историје, Београд 2007.
Општа допунска литература
У. Еко, Како се пише дипломски рад, Београд 1998.
↑↑↑