Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Бегић, Јован Скерлић - човек и дело, Београд 1966.
В. Чубриловић, Јован Цвијић и стварање Југославије, у: Југословенски народи пред Први светски рат, Београд 1967.
М. Јанићијевић, Стваралачка интелигенција међуратне Југославије, Београд 1984.
Д. Гајевић, Југословенство између стварности и илузија, Београд 1985.
Љ. Трговчевић, Научници Србије и стварање југословенске државе 1914-1920, Београд 1986.
М. Радојевић, Милан Грол у борби за југословенску идеју, ЈИЧ, 1-2/1999.
Ј. Бакић, Идеологије југословенства између српског и хрватског национализма, Зрењанин, 2004.
Ј. Драговић, "Спасиоци нације". Интелектуална опозиција и оживљавање национализма, Београд 2004.
↑↑↑