Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955. Случај Југославије, зборник радова, Београд 2005.
С. Ђукић, Слом српских либерала. Технологија политичких обрачуна Јосипа Броза, Београд 1990.
Т. Куљић, Тито. Социолошко-историјска студија, Београд 1998.
П. Ј. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948-1965, Београд 1996.
Л. Перовић, Затварање круга, Сарајево 1991.
Б. Петрановић, Југославија на размеђу (1945-1990), Подгорица 1998.
А. Ранковић, Дневничке белешке, Београд 2001.
↑↑↑