Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ј. М. Јовановић, Дипломатска историја нове Европе, 1-2, Београд 1939.
В. Винавер, Југославија и Француска између два светска рата, Београд 1985.
Е. Баркер, Британска политика према југоисточној Европи у Другом свјетском рату, Загреб 1978.
В. Павловић, Од монархије до републике. САД и Југославија (1941-1945), Београд 1998.
Н. Поповић, Југословенско-совјетски односи у Другом светском рату (1941-1945), Београд 1988.
Д. Бекић, Југославија у хладном рату. Односи с великим силама 1949-1955, Загреб 1988.
Л. Лис, Одржавање Тита на површини: Сједињене Државе, Југославија и Хладни рат 1945-1960, Београд 2003.
Ј. Јовановић, Југославија и савет безбедности организације Уједињених нација 1945-1985, Београд 1990.
↑↑↑