Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Агонија две Југославије, Шабац 1991.
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, 3 (1945-1988), Београд 1988.
И. Банац, Национално питање у Југославији. Поријекло, повијест, политика, Загреб 1988.
В. Дедијер, Изгубљена битка Јосифа Висарионовича Стаљина, Сарајево 1969.
М. Бјелајац, Југословенско искуство с мултиетничком армијом 1918-1991, Београд 1999.
Р. Радић, Вером против вере, Београд 1995.
Р. Радић, Држава и верске заједнице 1945-1970, 1-2, Београд 2002.
Т. Куљић, Тито. Социолошко-историјска студија, Београд 1998.
М. Терзић, Титова вјештина владања, Подгорица 2005.
↑↑↑