Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет, историјат и значај епиграфике и папирологије као наука

2. недеља
предавање - Најважнији епиграфски и папиролошки корпуси

3. недеља
предавање - Епиграфски споменици - старо царство (стеле I)

4. недеља
предавање - Епиграфски споменици - старо царство (стеле II)

5. недеља
предавање - Епиграфски споменици - средње царство (стеле I)

6. недеља
предавање - Епиграфски споменици - средње царство (стеле II)

7. недеља
предавање - Епиграфски споменици - средње царство (скарабоидни печати)

8. недеља
предавање - Епиграфски споменици - ново царство (стеле I)

9. недеља
предавање - Епиграфски споменици - ново царство (стеле II)

10. недеља
предавање - Папиролошки споменици I

11. недеља
предавање - Папиролошки споменици II

12. недеља
предавање - Папиролошки споменици III
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Caminos and H.G. Fischer, Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography. 3rd edition. New York 1987 J. Cerny, Paper and Books in Ancient Egypt, London 1952 R. S. Bagnall, Reading Papyri, Writing Ancient History, London 1995
↑↑↑