Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Хронолошки оквири

2. недеља
предавање - 'Хомерски мотиви' и староисточна књижевност I

3. недеља
предавање - 'Хомерски мотиви' и староисточна књижевност II

4. недеља
предавање - Хесиодова Теогонија и хетитске теогоније I

5. недеља
предавање - Хесиодова Теогонија и хетитске теогоније II

6. недеља
предавање - Хесиодови Послови и дани и староегипатска поука Анхшешонкија I

7. недеља
предавање - Хесиодови Послови и дани и староегипатска поука Анхшешонкија II

8. недеља
предавање - Староисточна царства у делима грчких писаца - Епипат

9. недеља
предавање - Староисточна царства у делима грчких писаца - Асирија

10. недеља
предавање - Староисточна царства у делима грчких писаца - Персија I

11. недеља
предавање - Староисточна царства у делима грчких писаца - Персија II

12. недеља
предавање - Модели преношења усменог и писаног стваралаштва
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. West, The east face of Helicon: west Asiatic elements in Greek poetry and myth, Oxford 1997 W. Burkert, The orientalizing revolution: Near Eastern influence on Greek culture in the early archaic age, Cambridge Mass. 1992
S. Morris, 'Homer and the Near East', in A new companion to Homer, edd. I. Morris, B. Powell, A new companion to Homer, Leiden 1997
P. Walcot, Hesiod and the Near East, Cardiff 1966
↑↑↑