Историја

Курс:
Aрхивистика - општи курс
У оквиру предмета: Архивистика
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Никола Самарџићредовни професор
др Синиша Мишићредовни професор
др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Мира Радојевићредовни професор
др Влада Станковићредовни професор
др Данијела Стефановићредовни професор
др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Жарко Петковићванредни професор
др Марко Шуицаредовни професор
др Милош Јагодићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Александар Животићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Увод у архивистику.Историја архивске делатности,организација рада архива ,архивско законодавство,заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван архива, преузимање и смештај грађе,сређивање и обрада архивске грађе,културно-просветна и информативна делатност архивских установа, образовање и стручно усавршавање архивских радника,полагање стручног испита.
Циљ изучавања курса: Методолошка припрема студената за рад на пословима заштите архивске грађе .Студенти се кроз теоријски рад и праксу обучавају за обављање одређених архивистичких послова :заштита архивске грађе ван архива,сређивање и обрада архивске грађе,културно-просветна и издавачка делатност архива (изложбе и публиковање грађе, сарадња са школама).
Предуслови за полагање: Положени испити са треће године студија
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања,вежбе и праксу у архивским установама .Одржава се недељно (2.часа)уз редовне консултације.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да присуствују предавањима и вежбама,да презентују рад на часу
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењује се семинарски рад (20%),пракса у архиву (30 %)и усмени испит (50%).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б.Лекић,Архивистика,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд 2006. Архив Србије 1900-2000, Архив Србије, Београд 2000. Архиви у Србији,2,Архив Србије и историјски архиви у Србији,Београд 2000. Три расправе.
↑↑↑