Историја

РАСПОРЕД ИСПИТА
Мартовски апсолвентски рок
Трећа година
Историја старог века Историја старе Грчке и Старог истока
23.03. у 12 стара зграда

Римсак историја или Историја старог Рима
23.03. у 11 стара зграда

Историја српског народа у средњем веку II
27.03. у 15 каб. 565

Историја Византије II
29.03. у 17:30 Семинар за Византологију

Општа историја средњег века ІІ
24.03. у 14 каб. 561

Историја српског народа у новом веку I
30.03. у 12 каб. 560

Општа историја новог века I - доц. др Харис Дајч
29.03. у 10 каб 559

Општа историја новог века I -проф. др А. Фотић
30.03. у 12 каб. 578Четврта година
Историја српског народа у новом веку II
28.03. у 10 уч. 512

Општа савремена историја
28.03. у 10 каб. 666Термини полагања испита за студенте који следеће предмете полажу из једног дела:
Историја Византије
29.03. у 17:30 Семинар за Византологију

Општа историја средњег века
24.03. у 12 каб. 580

Национална историја нови век
28.03. у 14 уч. 512
↑↑↑