Историја

 • Феномени из националне историје средњег века у савременом политичком и друштвеном контексту
  Историја српске државе и друштва друге половине 14. века
  Историја српско-османских односа у 14. веку
  Школски уџбеници и помиоћни материјали из предмета историја
  Настава историје - стандарди, курикулуми, кључна знања, савремени концепти наставе
 • 1992 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1997 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ВЛАСТЕЛ СРПСКИХ ОБЛАСНИХ ГОСПОДАРА)
 • 2007 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКЕ ЗЕМЉЕ ИЗМЕЂУ ТУРСКЕ И УГАРСКЕБОД КОСОВСКЕ ДО АНГОРСКЕ БИТКЕ)
 • 2020 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 1998 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 1994 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 2008 -  2013 -  Увод у историјске студије; Историјска географија(национална)2; Историја српског народа у позном средњем веку
  Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, Босна и Херцеговина (гостујући професор)
 • 2012 -  International Research Association for History and Social Sciences Education – IRAHSSE  (чланство)
 • 2006 -  Српска држава и друштво у изворима средњег века
  Филозофски факултет (истраживач)
 • 2002 -  2005 - Друштво у српској дипломатичкој грађи
  Филозофски факултет Београд (истраживач)
 • 2007 -  The Uses of the Middle Ages in Modern European Countries: History, Statehood, and the Nation
  Универзитет у Оксфорду (истаживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑