Историја

 • Општа савремена историја
  Савремена историја Балкана
  Економска историја
  Друштвена историја
 • 2015 - докторске студије - ФФ
 • 2016 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 2010 -  Центар за савремену историју Балкана, Филозофски факултет, Београд (секретар Центра) (чланство)  (чланство)
 • 2010 -  Секретар Редакције часописа “Годишњак за друштвену историју” (чланство)  (чланство)
 • 2011 -  "Традиција и трансформација - историјско наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (ев.бр 47019)
  Филозофски факултет
↑↑↑