Историја

 • Историја Југославије, дипломатска и војна историја Југославије 1945 – 1991, југословенско-албански односи у ХХ веку, историја Блиског истока 1945 – 1979, југословенска политика на Блиском истоку 1945 – 1979, историја Европе током Хладног рата, историја Балкана после Другог светског рата, односи између социјалистичких земаља.
 • 2005 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2007 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2010 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2012 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2010 -  Новија српска историографија о спољној политици Југославије током Хладног рата
  Филозофски факултету Универзитета у Љубљани, Љубљана, Словенија (предавање по позиву)
 • 2013 -  2013 -  Спољна политика Југославије
  Историјског факултета Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ , Москва, Русија (гостујући професор)
 • 2013 -  Музеј историје Југославије  (Члан управног одбора)
 • 2011 -  Војноисторијски гласник  (чланство)
 • 2010 -  2011 - Словенци и Срби: одговорност за заједничку државу
  Институт за новију историју Србије и Филозофски факултет Универзитета у Љубљани
 • 2011 -  Руси и Срби: особености међусобних перцепција у XIX и XX веку
  Институт за новију историју Србије и Институт славистике Руске академије наука
 • 2007 -  2010 - Срби и Југославија – политика, држава и друштво
  Институт за новију историју Србије
 • 2011 -  Српска нација-интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2012 -  Sino-East European Relations and the East European Transition Process
  East China Normal University
 • 2011 -  Срби и Србија у југословенском и међународном контексту. Унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници
  Институт за новију историју
 • 2007 -  2010 - Срби и Југославија – политика, држава и друштво
  Институт за новију историју Србије
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑