Историја

 • енглески језик
  социолингвистика
  примењена лингвистика
 • 1981 - основне студије - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
 • 1989 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОПУЛАРНИ СУДОВИ О ЈЕЗИКУ НА СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИЧКОМ ПОДРУЧЈУ)
 • 2003 - виши предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
 • 2000 - предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
 • 2008 - наставник страног језика - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
 • 1991 -  2000 -  Обрада текста Граматика Превод Писање есеја
  Филолошки факултет, Београд, Југославија  (циклус предавања)
 • 2005 -  2006 -  Курс пословног енглеског језика
  ФЕФА, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2011 -  2012 -  Енглески језик
  ФАСПЕР, Универзитет Београд, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2015 -  2016 -  Енглески језик за студенте прве године
  Учитељски факултет - Универзитета у Београду, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2001 -  UCLES/ESOL (Cambridge Syndicate)  (чланство)
 • 2003 -  ELTA (English Language Teachers Association)  (чланство)
 • 2005 -  ESU (English Speaking Union)  (чланство)
 • 2007 -  Друштво за стране језике и књижевности Србије  (чланство)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑