Центар за теорију историје - Трибина

Трибина

Осмишљена као примарни канал комуникације са стручном, али и са широм јавношћу, Трибина ЦТИ представља динамичну платформу у чијем се оквиру организују предавања, разговори о новим публикацијама и друге јавне активности посвећене промоцији теоријске мисли и развијању културе интердисциплинарног дијалога у нашој академској заједници.

мај 2018.
 • „Modern Historical Discourse, Regimes of Historicity, and the Problem of Historical (In)Justice“ – проф. др Бербер Бевернаге, Универзитет у Генту, Белгија

 • „Tales of Pastness and Contemporaneity: On the Politics of Time in History and Anthropology“ – проф. др Бербер Бевернаге, Универзитет у Генту, Белгија
април 2018.
 • "Конструкција колективних идентитета у прошлости: Археолошке перспективе" – доц. др Моника Милосављевић, Филозофски факултет, Београд; модератор дискусије проф. др Сташа Бабић, Филозофски факултет, Београд

 • "Историографија и методологија Слободана Јовановића данас" – др Борис Милосављевић, Балканолошки институт САНУ, Београд; модератор дискусије проф. др Милош Ковић, Филозофски факултет, Београд
март 2018.
 • "Етнички идентитет и политичка организација у средњовековној Европи" – др Предраг Коматина, Византолошки институт САНУ, Београд; модератор дискусије проф. др Небојша Порчић, Филозофски факултет, Београд

 • "Режимска историографија раног Принципата: Од књижевно-политичке до панегиричне ангажованости" – проф. др Жарко Петковић, Филозофски факултет, Београд; модератор дискусије проф. др Снежана Ферјанчић, Филозофски факултет, Београд
децембар 2017.
 • „Imaging Technologies in Research of Medieval Sources“ – др Франц Фишер (Franz Fischer), Универзитет у Келну, Немачка; модератор дискусије доц. др Жарко Вујошевић, Филозофски факултет, Београд
новембар/децембар 2017.

Циклус предавања „Мозаици нација: Национализми, сећања и културни идентитети“

 • „Нација: Кључни појмови“ – Душан Фундић, Балканолошки институт САНУ, Београд; модератор дискусије проф. др Милош Ковић, Филозофски факултет, Београд

 • „Национализми и националне државе: Од револуционарне идеје до новог легитимизма“ – Душан Фундић, Балканолошки институт САНУ, Београд; модератор дискусије проф. др Милош Ковић, Филозофски факултет, Београд

 • „Нације као ткачи таписерије сећања“ – Марија Васиљевић, Филозофски факултет Београд; модератор дискусије др Јелена Васиљевић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд

 • „У потрази за културном историјом: Француске варијације на тему интеркултурних студија“ – Вељко Станић, Балканолошки институт САНУ, Београд; модератор дискусије проф. др Смиља Марјановић-Душанић, Филозофски факултет, Београд
октобар 2017.
 • "Капитализам: Историја и поглед у будућност" - др Јирген Кока (Jürgen Kocka), Слободни универзитет у Берлину; разговор модерирао др Младен Лазић, Филозофски факултет, Београд
 • "Ибн Халдун као филозоф и теоретичар историје" - др Муамер Халиловић, Центар за религијске науке "Ком", Београд
 • "Рељефне карте Скопља и Црне Горе из прве трећине 20. века и њихов допринос дигиталним хуманистичким наукама" - др Михаило Ст. Поповић, Аустријска академија наука, Беч
мај 2017.
 • „Житије као (мета)историјски извор: Литургичка и богословска гледишта“ – др Србољуб Убипариповић, Православни богословски факултет, Београд
април 2017.
 • „Житије као историјски извор? (Књижевност и историографија)“ – др Ирена Шпадијер, Филолошки факултет, Београд
март 2017.

Циклус предавања „Ad Fontes online“ (у сарадњи са Балканолошким институтом САНУ)

 • „Historical Geography in the Digital Age: Connecting sources and literature to interactive maps“ – др Јохан Олфелт (Johan Åhlfeldt), Универзитет Лунд, Шведска

 • „Дигитална дипломатика у теорији и пракси: Пример портала Monasterium“ – др Жарко Вујошевић, Филозофски факултет, Београд

 • „Doing digital diplomatics in monasterium.net: Images, diplomatic discourse and indexing“ – др Георг Фогелер (Georg Vogeler), Универзитет у Грацу, Аустрија
↑↑↑