Институт за социолошка истраживања - Публикације

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Рeзултaти истраживачких пројеката реализованих у Институту прeдстaвљeни су jaвнoсти путeм сoциoлoшких мoнoгрaфиja и збoрникa, вeликoг брoja нaучних тeкстoвa у дoмaћим и стрaним стручним чaсoписимa, кao и путeм сaoпштeњa нa дoмaћим и мeђунaрoдним нaучним скупoвимa.

 1. Mirjana Bobić, Stefan Janković (eds.) (2017), Towards Understanding of Contemporary Migration. Causes, Consequences, Policies, Reflections, Belgrade: Institute for Sociological Research, Faculty of Philosophy - University of Belgrade and Službeni glasnik
 2. Jelena Pešić (2017), Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Politički i ekonomski liberalizam, Beograd: ISI FF i Službeni glasnik
 3. Željka Manić (2017), Analiza sadržaja u sociologiji, Beograd: ISI FF i Čigoja
 4. Nada Sekulić (2016), Kultura rađanja. Istraživanje o seksualnoj i reproduktivnoj socijalizaciji žena, Beograd: ISI FF, Čigoja Štampa
 5. Mladen Lazić (priredio), (2016), Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF, Čigoja štampa
 6. Smiljka Tomanović, Dragan Stanojević, Milana Ljubičić (2016), Postajanje roditeljem u Srbiji: sociološko istraživanje tranzicije u roditeljstvo, Beograd: ISI FF, RRPP i Službeni glasnik
 7. Milana Ljubičić (2016), Identitet(i) i mentalna bolest: analiza priča specijalnih pacijenata o sebi i drugima, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 8. Slađana M. Dragišić Labaš (2016), Aktivno starenje u Beogradu, Beograd: ISI FF, Službeni glasnik
 9. Nada Sekulić i Marija Radoman, prir. (2016), Feministički forum Filozofskog fakulteta: izabrani radovi iz studija roda, Beograd: ISI FF
 10. Mitrović, Veselin (2015), Bezvoljno društvo, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 11. Jarić, Isidora (priredila) (2014), Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse, Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ISI FF i Službeni glasnik
 12. Petrović, Mina (2014), Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 13. Mladen Lazić (priredio), (2014), Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 14. Dušan Mojić (2014), Organizacije i (post)moderno društvo, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 15. Nada Sekulić (2013), Skriveni rat, Beograd: Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije i ISI FF
 16. Petrović, Mina (2014), Društvo i gradovi između lokalnog i globalnog, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 17. Tomanović Smiljka, Ljubičić Milana, Stanojević Dragan (2014), Jednoroditeljske porodice u Srbiji, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 18. Mladen Lazić, Slobodan Cvejić, prir.(2013), Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 19. Mirjana Bobić (2013) Postmoderne populacione studije, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 20. Mina Petrović , prir. (2013) Izazovi održivog razvoja, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 21. Mina Petrović i Jelisaveta Vukelić, ed. (2013) Environmental protection in Pancevo and Bor-Challenges of Participatory Approach to Environmental Governance, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 22. Mina Petrović i Jelisaveta Vukelić, prir. (2013) Zaštita životne sredine u Boru i Pančevu: izazovi participativnog pristupa upravljanju okruženjem, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 23. Slađana Dragišić Labaš (2012) Čovek i alkohol u društvu: od podsticanja do odbacivanja, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 24. Mladen Lazić i Jelena Pešić (2012) Making and Unmaking State Centered Capitalism in Serbia, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 25. Mina Petrović (2012) Glokalnost transformacijskih procesa u Srbiji, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 26. Dušan Mojić (2012) Između sela i grada: Mladi u Srbiji u prvoj deceniji trećeg milenijuma, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 27. Veselin Mitrović (2012) Iskorak bioetike, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 28. Vera Vratuša Žunjić (2012) Tranzicija, odakle i kuda? Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 29. Smiljka Tomanović prir. (2012) Mladi-naša sadašnjost, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 30. Zbornik radova Cooperatives and Social Enterprises in Europe and in Transitional Contexts, priredio Slobodan Cvejić, ISI FF i Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore
 31. Slobodan Cvejić (2011) Društvena određenost ekonomskih akcija, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 32. Milana Ljubičić (2011) Porodica i delinkvencija, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 33. Vesna Miletić-Stepanović (2011) Proširena porodica u Srbiji, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 34. Ljubomir Maširević (2011) Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 35. Marija Babović (2010) Rodne ekonomske nejednakosti u komparativnoj perspektivi: Evropska Unija i Srbija, Beograd: ISI FF
 36. Anđelka Milić, Smiljka Tomanović i dr. (2010) Vreme porodica, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 37. Vera Backović (2010) Socioprostorni razvoj Novog Beograda, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 38. Slobodan Cvejić, prir. (2010) Suživot sa reformama, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 39. Smiljka Tomanović (2010) Odrastanje u Beogradu, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 40. Radmila Pecija Urošević (2010) Društveni položaj i modeli socijalne zaštite starih lica u Beogradu, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
 41. Dušan Mojić (2010) Kultura i organizacije, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa
 42. Mina Petrović (2009) Transformacija gradova, Beograd: ISI FF
 43. Marija Babović (2009) Post-socijalistička transformacija i socio-ekonomske strategije domaćinstava i pojedinaca u Srbiji, Beograd: ISI FF
 44. Anđelka Milić i Smiljka Tomanović, prir. (2009) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: ISI FF
 45. Sreten Vujović, ur. (2008) Društvo rizika, Beograd: ISI FF
 46. Aljoša Mimica, izbor, prevod i predgovor (2007) Emil Dirkem, Društvo je čoveku bog, Beograd: ISI FF
 47. Slobodan Cvejić (2006) Korak u mestu, Beograd: ISI FF
 48. Smiljka Tomanović, prir. (2006) Društvo u previranju, Beograd: ISI FF
 49. Vesna Miletić-Stepanović (2006) Nasilje nad ženama u Srbiji na razmeđu milenijuma, Beograd: ISI FF
 50. Dragana Radisavljević-Ćiparizović (2006) Religioznost i tradicija, Beograd: ISI FF
 51. Anđelka Milić, ed. (2005) Transformation and Strategies, Beograd: ISI FF
 52. Mina Petrović (2004) Sociologija stanovanja, Beograd: ISI FF
 53. Anđelka Milić, prir. (2004) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: ISI FF
 54. Mirjana Bobić (2003) Brak i/ili partnerstvo, Beograd: ISI FF
 55. Dušan Mojić (2003) Stilovi vođstva menadžera u Srbiji, Beograd: ISI FF
 56. Anđelka Milić i Lilijana Čičkarić (1998) Generacija u protestu, Beograd: ISI FF
 57. Marina Blagojević (1997) Roditeljstvo i fertilitet-Srbija devedesetih, Beograd: ISI FF
 58. Silvano Bolčić (1994) Tegobe prelaza u preduzetničko društvo, Beograd: ISI FFv

 

↑↑↑