Филозофија

Филозофија духа
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Садржај предмета: Главне теорије односа менталног и телесног: дуализам, материјализам, функционализам, нови епифеноменализам.
Циљ изучавања предмета: Стицање способности за разумевање аргумената иѕ ове области и за развијање својих властитих.
Предуслови за полагање: Нема их.
Облици наставе: Путем предавања и вежби
Обавезе студената: Похађање наставе и вежби и писање семинарског рада.
Постојећи курсеви:
↑↑↑