Филозофија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Филозофски скептицизам: структура и претпоставке скептичких аргумената
B. Straud, The Significance of Philosophical Skepticism, ch. I. M. Williams, “Epistemological Realism and the Basis of Scepticism” P. Unger, Ignorance: A Case for Scepticism (delovi); “U odbranu skepticizma”
Литература: B. Straud, The Significance of Philosophical Skepticism, ch. I. M. Williams, “Epistemological Realism and the Basis of Scepticism” P. Unger, Ignorance: A Case for Scepticism (delovi); “U odbranu skepticizma”

2. недеља
предавање - Филозофски скептицизам: структура и претпоставке скептичких аргумената
B. Straud, The Significance of Philosophical Skepticism, ch. I. M. Williams, “Epistemological Realism and the Basis of Scepticism” P. Unger, Ignorance: A Case for Scepticism (delovi); “U odbranu skepticizma”

3. недеља
предавање - Одговор на основу семантичког екстернализма
H. Putnam, “Brains in a Vat” A. Brueckner, “Semantic Answers to Skepticism”
Литература: H. Putnam, “Brains in a Vat” A. Brueckner, “Semantic Answers to Skepticism”

4. недеља
предавање - Трансцендентални аргументи
B. Straud, “Transcendental Arguments” (JP, 65, 1968)
Литература: B. Straud, “Transcendental Arguments” (JP, 65, 1968)

5. недеља
предавање - Одговор на основу епистемичког екстернализма
Goldman, Epistemology and Cognition, part I, ch. 2 E. Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity” C.S. Hill, “Process Reliabilism and Cartesian Scepticism”
Литература: Goldman, Epistemology and Cognition, part I, ch. 2 E. Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity” C.S. Hill, “Process Reliabilism and Cartesian Scepticism”

6. недеља
предавање - Порицање дедуктивне затворености знања
R. Nozick, Philosophical Explanations (delovi)
Литература: R. Nozick, Philosophical Explanations (delovi)

7. недеља
предавање - Релевантне алтернативе
A. Brueckner, “Skepticism and Epistemic Closure” F. Dretske, “Epistemic Operators” G. Stine, “Skepticism, Relevant Alternatives, and Deductive Closure”
Литература: A. Brueckner, “Skepticism and Epistemic Closure” F. Dretske, “Epistemic Operators” G. Stine, “Skepticism, Relevant Alternatives, and Deductive Closure”

8. недеља
предавање - Релевантне алтернативе
A. Brueckner, “Skepticism and Epistemic Closure” F. Dretske, “Epistemic Operators” G. Stine, “Skepticism, Relevant Alternatives, and Deductive Closure”

9. недеља
предавање - Контекстуалистички одговори
K. DeRose, “Solving the Skeptical Problem” D. Lewis, “Elusive Knowledge”. M. Williams, Groundless Belief (delovi)
Литература: K. DeRose, “Solving the Skeptical Problem” D. Lewis, “Elusive Knowledge”. M. Williams, Groundless Belief (delovi)

10. недеља
предавање - Контекстуалистички одговори
K. DeRose, “Solving the Skeptical Problem” D. Lewis, “Elusive Knowledge”. M. Williams, Groundless Belief (delovi)

11. недеља
предавање - Натуралистички одговор
B. Straud, The Significance of Philosophical Skepticism, ch. VI. P. Strawson, Naturalism and Scepticism (delovi)
Литература: B. Straud, The Significance of Philosophical Skepticism, ch. VI. P. Strawson, Naturalism and Scepticism (delovi)

12. недеља
предавање - Уступци скептицизму
P. Unger, Philosophical Relativity (delovi) T. Nagel, The View from Nowhere (delovi)
Литература: P. Unger, Philosophical Relativity (delovi) T. Nagel, The View from Nowhere (delovi)

13. недеља
предавање - Скептицизам и предиктивна димензија знања (рекапитулација)
↑↑↑