Филозофија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Редукционизам -- емергентизам (Милош Арсенијевић)
Редукционизам (прво од два супротстављена становишта)
Литература: Emergengence or Reduction? (eds. A. Beckrmann, H. Flohr, Jaegon Kim), Walter de Gruyter, 1992

2. недеља
предавање - Редукционозам -- емергентизам (Милош Арсенијевић)
Емергентизам (друго од два супротставлјена становишта))

3. недеља
предавање - Поинтилизам -- интервализам (Милош Арсенијевић)
Поинтилизам (прво од два супротстављена становишта
Литература: Arsenijevic Milos, Vrene i vremena, Beograd, 2003., Jandric, A. Magistarski rad., Butterfield, J. "Against Pointilisme about Mechanics" (forthcomimg), Lewis, D. "Humean Supervenience Debugged", Mind 109.

4. недеља
предавање - Поинтилизам -- интервализам (Милош Арсенијевић)
Интервализам (друго од два супротставлљена становишта)

5. недеља
предавање - Темпорализам -- атемпорализам (Милош Арсенијевић)
Темпорализам (прво од два супротставлјена становишта)

6. недеља
предавање - Темпорализам -- атемпорализам (Милош Арсенијевић)
Атемпорализам (друго од два супротстављена становишта)
Литература: Arsenijević M. Vreme i vremena, Beograd 2003., McTaggart, J. "The Unreality of Time", Mind 17 (1908), Mellor, D.H. Real Time, Cambridge 1981

7. недеља
предавање - Нередуктивни материјализам - први део (Миланко Говедарица)
Стари и нови материјализам
Литература: Д.Дејвидсон, "Ментални догађаји", Метафизички огледи, Београд, 1995, 207-232. стр., R.Rorty, "Non-reductive physicalism", Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge, 1991, pp.113-125.

8. недеља
предавање - Нередуктивни материјализам - други део (Миланко Говедарица)
Аутономија менталистичке дескрипције
Литература: Исто

9. недеља
предавање - Ирационализам - први део (Миланко Говедарица)
Логоцентризам и волунтаризам
Литература: Д.Дејвидсон, "Парадокси ирационалности", Филозофско читање Фројда, Београд, 1988, 141-160.стр., М.Говедарица, Филозофска анализа ирационалности (у штампи), први и други део књиге

10. недеља
предавање - Ирационализам - други део (Миланко Говедарица)
Иманентна рационалност
Литература: Исто

11. недеља
предавање - Персонализам - први део (Миланко Говедарица)
Личност као највиши ниво бића
Литература: М.Шелер, Положај човека у космосу, Сарајево, 1960., М.Бубер, Ја и ти, Београд, 1977.

12. недеља
предавање - Персонализам - други део (Миланко Говедарица)
Интерперсонална комуникација
Литература: Исто

13. недеља
предавање - Рекапитулација (Милош Арсенијевић и Миланко Говедарица)
Дискусија са студентима о свим становиштима о којима је било реч.
↑↑↑