Филозофија

Курс:
Одабране теме из средњовековне филозофије (докт.)
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Упознавање са филозофском, научном и математичком методологијом развијеном у раномонотеистичкој и средњовековној мисли. Упознавање са средњовековном космологијом, физиком, односом средњег века према природним наукама и местом тих разматрања у историјском развоју филозофије инауке.
Циљ изучавања курса: Разматрање изабраних природнотеолошких и откривенотеолошких, научних и математичких учења у раномонотеистичкој и средњовековној мисли.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предасвања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Одабрани оригинални текстови.
Davidson, A. H., 1987, Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in medieval Islamic and Jewish Philosophy, Oxford: Oxford University Press.
Pasnau, R./ van Dyke, Ch., (Ed.) 2010, Cambridge History of Medieval Philosophy Vol. I-II, Cambridge: Cambridge University Press.
Duhem, P.,1985, Medieval Cosmology, Roger Ariew (trans.), Chicago: University of Chicago Press.
Kretzmann, N-. (Ed.), 1982, Infinity and Continuity in Ancient and Medieval Thought, Ithaca/London: Cornell University Press.
Grrelland, Ch./Robert, A., (ed.) 2009. Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology, Leiden/Boston: Brill.
↑↑↑