Филозофија

Курс:
Школска пракса 1 (мастер)
У оквиру предмета: Школска пракса 1
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теоријска настава: / Практична настава Информисање о надлежностима различитих органа у школи, о структури запослених на нивоу школе, документима који регулишу рад школе. Информисање о процедурама праћења и вредновања квалитета образовно-васпитне делатности на нивоу школе. Анализа послова и улога наставника у школи. Интервју са наставником на тему индивидуалних разлика међу ученицима. Праћење и анализа улога појединих актера у раду школе, школских пројеката и програма, простора у коме се одвија образовно-васпитни рад, пракси образовања, праћења и оцењивања. Опсервација и анализа наставних часова.
Циљ изучавања курса: Продубљивање разумевања комплексности послова и улога наставника у школи и развијање осетљивости за проблеме школског живота.
Предуслови за полагање: Положени предмети Психологија за наставнике и Основе педагогије са дидактиком
Облици наставе: Учење кроз учешће у школском животу, разговор са релевантним актерима, мала истраживања праксе, вођење портфолиа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
приручни материјали за студенте.
↑↑↑