Филозофија

Курс:
Филозофија наука II (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија наука II
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићредовни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: На овом курсу, који ће имати форму семинара, бавићемо се пажљивом анализом и дискусијом супротстављених ставова о природи научног сазнања емпириста и индуктивиста са једне стране и Дијемове теорије са друге. Такође ћемо дискутовати Галилејев епистемолошки став о Коперниковј теорији која је један од централних примера у поменутој дебати, и из истог угла размотрити неке друге релеванте примере. У последњем делу курса бавићемо се односом између филозофских, а нарочито метафизичких теорија, и развоја науке, као и историјског контекста овог односа.
Циљ изучавања курса: Да се студенти упознају са основним становиштима у савременој филозофији науке,као и са главним критичким примедбама које им се дају.
Предуслови за полагање: Филозофија наука I
Облици наставе: Интерактивно интонирана предавања и вежбе са активним учешћем студената путем низа саопштења. Вежбе прате предавања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Novi organon, F. Bekon (naslov dostupan u knjižari PLATO)
2. Cilj i struktura fizičke teorije, P. Dijem, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad (naslov dostupan u knjižari PLATO)
3. Naučna revolucija, A. Koare, NOLIT (Relevantni delovi Koareove knjige biće dostupni na http://perovich.tripod.com)
4. Spisi u odbranu Kopernikovog sistema, G. Galilej, Plato books (naslov dostupan u knjižari PLATO)
↑↑↑