Филозофија

Курс:
Филозофија наука I (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија наука I
Предавачи: др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићредовни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет је првенствено посвећен методологији биологије и друштвених наука. Теме које се обрађују јесу следеће: 1.Биологија пре Дарвина 2. “Порекло врста” – структура, хипотезе, аргументи 2. Шта природна селекција селектује? 3. Дарвин и дарвинисти о људској природи: Дарвинистичка филозофија духа 4. Биологизовање друштваКритика социобиологије 5. Еволутивна психологија и критика 6. Метод друштвених наука
Циљ изучавања курса: Циљ овог курса је да упозна студенте са методологијом друштвених наука и са основним филозофским проблемима у вези Дарвинове теорије еволуције. Шири циљеви курса су развијање капацитета критичког испитивањa научних аргумената и контекста у којем настају.
Предуслови за полагање: Увод у филозофију науке
Облици наставе: На предавањима се испитују проблемски уобличене тематске целине, док се на вежбама студенти укључују у рад путем припремљених саопштења. Посебан нагласак у настави је на подстицању дискусије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Барбара Смит: ‘Кројење ума’, Х. Роуз и С. Роуз, приређивачи, Авај јадни Дарвине!, Клио, 2009, Београд. Т. Нејгел: Структура науке, НОЛИТ. Београд, 1974. С.Ц. Нортроп: Логика Природних и друштвених наука, Обод, Цетиње, 1968.
↑↑↑