Филозофија

Курс:
Историја филозофије IIb (Модерна филозофија) (осн.)
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
др Милош Вулетићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Оцена ће зависити од два рада (укупно 50%). Први рад ће бити концепт за други рад. Након што будете добили моје коментаре на први рад, искористићете их да напишете други. Ови радови треба да буду резултат вашег мањег истраживања на неку од тема којом ћемо се бавити током овог курса, или о узрочности којом смо се бавили претходног семестра. Подсетите се Прајорових правила пре и током писања. Питања на усменом испиту ће бити о стварима којима ћемо се бавити на часовима, а о којима нисте писали рад. Поред тога једно питање на усменом испиту ће бити о нечему из секундарне литературе што се односи на општи преглед ране модерне филозофије.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са темама наведеним у наслову курса и да при том развијају способност писања филозофских радова и рационалног, аргументованог и критичког разматрања филозофске литературе.
Предуслови за полагање: Историја 1а и 1б
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Арсенијевић: Време и времена
М. Арсенијевић Простор, време, Зенон
А. Коаре: Научна револуција
Коплстон: Историја Филозофије - Модерна филозофија
↑↑↑