Филозофија

Курс:
Филозофски скептицизам (мастер)
У оквиру предмета: Филозофски скептицизам
Предавачи: др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
др Александра Зорићдоцент
др Воин Милевскидоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Обухваћене су следеће теме: филозофски скептицизам (Декарт), знање као апсолутан појам, семантички одговор, теорија релевантних алтернатива, контекстуализам, екстернализам, Нозикова кондиционална теорија знања, уступци скептицизму На вежбама се анализирају и дискутују текстови релевантни за теме обрађене на предавањима
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са филозофским скептицизма и најзанимљивијим савременим филозофским становиштима која настоје да одговоре на скептички изазов.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лазовић, Богдановски, прир., Скептички приручник 2, Београд 2007
Проблем филозофског скептицизма, Београд 2012.
↑↑↑