Филозофија

Курс:
Филозофија духа (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија духа
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Pregled najuticajnijih teorija odnosa naših mentalnih i fizičkih stanja (problema »duha i tela«). Razmatraju se teorije logičkog bihejviorizma (Hempel, Rajl, Vitgenštajn), savremenog materijalizma (Plejs, Smart, Armstrong, Dejvidson i dr.), funkcionalizma (Patnam, Luis i dr.), kao i novog epifenomenalizma (Džekson i dr.). Vežbe prate predavanja kroz čitanje, razjašnjavanje i raspravu o relevantnim tekstovima.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim problemima filozofije duha sa naglaskom na metafizičkom aspektu ove problematike i savlađivanje osnovnih postavki glavnih orijentacija: dualističke, bihejviorističke, funkcionalističke, epifenomenalističke.
Предуслови за полагање: Upoznatost sa drugim filozofskim disciplinama nije neophodna. Studenti su obavezni da pohađaju kurs i da uzmu učešće u seminarima od čega im zavisi 10% sveukupne ocene.
Облици наставе: Nastava se odvija putem dva časa predavanja i dva časa vežbi nedeljno. Na predavanjima se problemskim putem predstavljaju relevantna pitanja filozofije.
План курса:

1. недеља
предавање - Osnovni problem filozofije duha i sinopsis pokušaja njegovog rešenja
-

1. недеља
вежбе - Osnovni problem filozofije duha i sinopsis pokušaja njegovog rešenja
-

2. недеља
предавање - Kartezijanski dualizam - argument iz 2. meditacije
-

2. недеља
вежбе - Kartezijanski dualizam - argument iz 2. meditacije
-

3. недеља
предавање - Kartezijanski dualizam - argument iz 6. meditacije
-

3. недеља
вежбе - Kartezijanski dualizam - argument iz 6. meditacije
-

4. недеља
предавање - Logički bihejviorizam: Hempel
-

4. недеља
вежбе - Logički bihejviorizam: Hempel
-

5. недеља
предавање - Logički bihejviorizam: Rajl
-

5. недеља
вежбе - Logički bihejviorizam: Rajl
-

6. недеља
предавање - Vitgenstejnov argument protiv privatnog jezika i njegove posledice po pitanje
-

6. недеља
вежбе - Vitgenstejnov argument protiv privatnog jezika i njegove posledice po pitanje
-

7. недеља
предавање - Savremeni materijalizam - Plejs: Da li je svest moždani proces?
-

7. недеља
предавање - Savremeni materijalizam - Plejs: Da li je svest moždani proces?
-

8. недеља
предавање - Fizička i mentalna svojstva
Problem ontološke neutralnosti psiholoških termina

8. недеља
вежбе - Fizička i mentalna svojstva
Problem ontološke neutralnosti psiholoških termina.

9. недеља
предавање - Materijalizam i supervenijencija
-

9. недеља
вежбе - Materijalizam i supervenijencija
-

10. недеља
предавање - Funkcionalizam: Patnam
-

10. недеља
вежбе - Funkcionalizam: Patnam
-

11. недеља
предавање - Funkcionalizam sa materijalizmom: Luis
-

11. недеља
вежбе - Funkcionalizam sa materijalizmom: Luis
-

12. недеља
предавање - Nejgelov "kako izgleda biti" argument
-

12. недеља
вежбе - Nejgelov "kako izgleda biti" argument
-

13. недеља
предавање - Nedostaci materijalizma i funkcionalizma
Problemi sa epifenomenalnim kvalitativnim svojstvima

13. недеља
вежбе - Nedostaci materijalizma i funkcionalizma
Problemi sa epifenomenalnim kvalitativnim svojstvima

14. недеља
предавање - Kripkeova kritika materijalizma
-

14. недеља
вежбе - Kripkeova kritika materijalizma
-

15. недеља
предавање - Rekapitulacija
Kritike materijalizma i funkcionalizma

15. недеља
вежбе - Rekapitulacija
Kritike materijalizma i funkcionalizma.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Serl, Džon, Svest, mozak i nauka, Beograd, FDS, 1990, str. 7-65
Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.
Ludvig Vitgenštajn, Filozofska Istraživanja, Nolit, Beograd, 1980.
Grahek, Nikola, Materija, svest i saznanje, Beograd, FDS, 1990
Dejvidson, D., »Mentalni događaji«, Theoria (1993), 3-4, str. 93-108
Patnam, H., »Filozofija i naš mentalni život«, Theoria (1994), 1, str. 85-96.
Luis, D., »Psihofizičke i teorijske identifikacije, Theoria (1993), 3-4, str. 81-91. Armstrong, D.M., »Priroda duha«, Theoria (1993), 3-4, str. 69-79.
Nejgel, T., »Kako izgleda biti slepi miš«, Theoria (1994), 2, str. 71-82.
Džekson, F., »Epifenomenalna kvalitativna svojstva«, Theoria (1994), 2, str. 83-93. Fodor, Dž. A., »Posebne nauke ili nejedinstvo nauke kao radna hipoteza«, Theoria (1994), 1, str. 67-83.
↑↑↑