Филозофија

Курс:
Проблеми савремене естетике (осн.)
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Pitanja koja će se razmatrati uključuju prirodu i osobena svojstva umetničkog dela; način njihovog utvrđivanja (striktnim definicijama ili karakterizacijama druge vrste); logičko-epistemološki status estetičkih kvaliteta; tumačenje umetničkih dela, njegov karakter i osnovne odlike, uključujući problematiku interpretativnog relativizma; prirodu estetičke vrednosti i njen osoben karakter u poređenju s drugim tipovima vrednosti; strukturu i odlike estetičkog vrednovanja, uključujući problematiku vrednosnog relativizma.
Циљ изучавања курса: Student treba da upozna prirodu estetičke teorije i delokrug osnovnih pitanja kojima se ona danas bavi.
Предуслови за полагање: Upis na fakultet
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ričard Volhajm, Umetnost i njeni predmeti, prevod Anike Krstić, 2002
Peter Lamarque and S. H. Olsen (eds.), Aesthetics and the Philosophy of Art, 2004, str. 9-68, 125-171, 175-232 i 235-294
Leon Kojen, Umetnost i vrednost, 1989, str. 7-76
Stephen Davies, The Philosophy of Art, 2006
↑↑↑