Филозофија

Курс:
Примењена етика (осн.)
У оквиру предмета: Примењена етика
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
др Милијана Ђерићнаучни сарадник
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: - аргумент "клизаве падине" - елементи биоетике - елементи етике заштите човекове околине - елементи компјутерске етике - елементи медицинске етике
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним правцима развоја примењене етике. Објашњавање сличности и разлика са класичном нормативном етиком.
Предуслови за полагање: Положен испит из Етике.
Облици наставе: - предавања - семинарски радови - семинарска саопштења - расправа о изнетим проблемима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
П. Сингер, Практична етика
Г. Пенс, Класични случајеви медицинске етике
Ј. Бабић, Морал и наше време, поглавља 12-14
Џ.Р.Дежарден, Еколошка етика
Д. Џонсон, Увод у компјутерску етику
↑↑↑