Филозофија

Курс:
Поједине теме из филозофије науке (осн.)
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Ева Камерердоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Budući da se radi o izbornom predmetu o različitim temema, sadržaj je prtomenljiv, to jest, zavisi od svake pojedinačne teme.
Циљ изучавања курса: Da studentima povremeno (na izbornoj osnovi) prikaže neku važnu i zanimljivu temu iz savremene filozofije nauke i omogući im njeno detaljno upoznavanje.
Предуслови за полагање: Nema posebnih uslova izuzev onih koje predviđa statut Fakulteta.
Облици наставе: Predavanja i vežbe, saopštenja, seminarski radovi.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Newton-Smith, Companion to the Philosophy of Science
↑↑↑