Филозофија

Курс:
Теорија рационалног избора (осн.)
У оквиру предмета: Теорија рационалног избора
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Владан Ђорђевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Prvi deo kursa bavi se ustanovljenjem modela donošenja racionalnih odluka individua u okolnostima rzika i neizvesnosti. Drugi deo kursa bavi se pitanjima koordinacije individualnih odluka prilikom donošenja grupnih odluka.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je pronalaženje formalnih modela individualnog i gupnog odlučivanja koji mogu da pomognu u donošenju valjanih odluka. Akcenat je na filozofskom aspektu normativne teorije racionalnog izbora koja ustanovljuje standarde rcionalnosti.
Предуслови за полагање: Kurs elementarne logike
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dubravka Pavličić: Teorija odlučivanja, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2004
Božo Stojanović: Teorija igara, Službeni Glasnik, Beograd, 2005
Michael D. Resnik: Choices, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987.
↑↑↑