Филозофија

Курс:
Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) (осн.)
Предавачи: др Машан Богдановскиванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део курса укључује низ тема у вези са античким скептицизмом: историјски и проблемски контекст античког скептицизма и хеленистичке филозофије, историјски развој античког скептицизма од Пирона као оснивачке фигуре до Секста Емпиричара као његовог врхунца, разлике између академског скептицизма и пиронизма, темељну анализу Основа пиронизма Секста Емпиричара, критичко преиспитивање његових аргумената у светлу савремених интерпретација, поређење са учењима стоика и епикурејаца, релевантност античког скептицизма за модерну филозофију и филозофију уопште. На вежбама се, кроз студентска излагања и расправу, анализирају текстови релевантни за теме претходно обрађене на предавањима.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенте, кроз проучавање античког скептицизма као једне од три супротстављене доминантне традиције у хеленистичкој филозофији, упозна са темељним и најзначајнијим дискусијама које су обележиле ову епоху.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Настава се изводи кроз предавања и вежбе (семинаре).
План курса:

1. недеља
предавање - Историјски и проблемски контекст античког скептицизма и хеленистичке филозофије
Литература: Раутлиџова историја филозофије, том 2, приредио Дејвид Ферли, Плато, Београд, 2007.

1. недеља
вежбе - Историјски и проблемски контекст античког скептицизма и хеленистичке филозофије

2. недеља
предавање - Пирон као оснивачка фигура

2. недеља
вежбе - Пирон као оснивачка фигура
Литература: Дејвид Седли, Мотивација грчког скептицизма, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

3. недеља
предавање - Аркесилај и Академија
Литература: Живан Лазовић, Може ли се живети пироновски скептицизам, у зборнику Антика и савремени свет, Друштво за античке студије Србије и Архив Срема, Београд, 2007.

3. недеља
вежбе - Аркесилај и Академија

4. недеља
предавање - Карнеад

4. недеља
вежбе - Карнеад
Литература: Гисел Страјкер, Скептичке стратегије, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

5. недеља
предавање - Нова академија и енесидемовски пиронизам
Литература: Гисел Страјкер, Десет Енесидемових тропа, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

5. недеља
вежбе - Нова академија и енесидемовски пиронизам

6. недеља
предавање - Пиронизам Секста Емпиричара, историјски и проблемски контекст

6. недеља
вежбе - Пиронизам Секста Емпиричара, историјски и проблемски контекст
Литература: Секст Емпиричар, Основе пиронизма, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

7. недеља
предавање - Пиронизам Секста Емпиричара, основни аргументи
Литература: Михаел Фреде, Скептикова веровања, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

7. недеља
вежбе - Пиронизам Секста Емпиричара, основни аргументи

8. недеља
предавање - Границе уздржавања од суда

8. недеља
вежбе - Границе уздржавања од суда
Литература: Џонатан Барнс, Може ли скептик да живи свој скептицизам, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

9. недеља
предавање - Пиронизам, здрав разум и филозофија
Литература: Мајлс Барнијет, Скептик у свом простору и времену, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

9. недеља
вежбе - Пиронизам, здрав разум и филозофија

10. недеља
предавање - Живот без веровања
Литература: Машан Богдановски, Скептик може да живи свој скептицизам, Филозофски годишњак 20, Београд, 2007.

10. недеља
вежбе - Живот без веровања

11. недеља
предавање - Да ли пирониста може да живи свој скептицизам?
Литература: Мајлс Барнијет, Може ли скептик да живи свој скептицизам, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

11. недеља
вежбе - Да ли пирониста може да живи свој скептицизам?

12. недеља
предавање - Цицерон и академски скептицизам

12. недеља
вежбе - Цицерон и академски скептицизам
Литература: Цицерон, Академика, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

13. недеља
предавање - Скептицизам и стоицизам
Литература: Михаел Фреде, Стоици и скептици о јасним и разговетним утисцима,у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007

13. недеља
вежбе - Скептицизам и стоицизам

14. недеља
предавање - Антички скептицизам и рана модерна филозофија
Литература: Кристофер Кирван, Августин против скептика, у зборнику Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

14. недеља
вежбе - Антички скептицизам и рана модерна филозофија

15. недеља
предавање - Рекапитулација, закључци и сугестије за даље проучавање
Литература: Скептички приручник, приредио Павле Стојановић, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду и Плато, Београд 2007.

15. недеља
вежбе - Рекапитулација, закључци и сугестије за даље проучавање
↑↑↑