Филозофија

Курс:
Хајдегерова филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Хајдегерова филозофија
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај предавања се састоји у излагању основних идеја Хајдегерове филозофије, а посебно његове ране филозофије из "Бивствовања и времена". Интерпретира се историјско-херменеутички контекст настанка Хајдегерове ране филозофије, као и делови његовог главног дела "Бивствовање и време". Објашнјава се актуелност Хајдегерове мисли у савременој филозофији. Садржај вежби састоји се у заједничком тумачењу претходно прочитаних и припремљених текстова из изворне литературе, у овом случају пре свега из "Бивствовања и времена", посебно оних делова текста који су тежи за разумевање и за које се претпоставља да ће их студенти теже савладати без стручне помоћи асистента и наставника.
Циљ изучавања курса: Студент би требало да се детаљно упозна са основним идејама, проблемима и појмовима Хајдегерове филозофије; да разуме историјско-херменеутички контекст настанка Хајдегерове филозофске концепције као херменеутичко-феноменолошке онтологије.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова.
Облици наставе: Студенти похађају предавања и вежбе и од њих се очекује да материју познају онако како је обрађена на предавањима и вежбама.
План курса:

15. недеља
предавање - Хајдегерова филозофија. Херменеутичка феноменологија
Литература: М. Хајдегер, "Битак и време", Београд, 2007; М. Heidegger, "Prolegomena za povijest pojma vremena", Zagreb, 2000; Н. Грубор, "Хајдегерова херменеутичко-феноменолошка онтологија",Архе 08/2007
↑↑↑