Филозофија

Курс:
ЕСТЕТИКА (други део)
У оквиру предмета: Естетика II
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Предмет другог дела курса су основне идеје Хегелове естетике или филозофије уметности, њихове претпоставке у систему Хегелове филозофије, као и њихова актуелност у савременој филозофској естетици.
Циљ изучавања курса: Студент треба да се детаљно упозна с најважнијим питањима којима се бави данашња естетика и оспособи да о њима самостално размишља, а истовремено да стекне увид у неке од најважнијих теорија у историји естетике
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова
Облици наставе: Курс се одржава у летњем семестру на другој години студија филозофије, са четири часа предавања и два часа вежбања недељно. На вежбама се кроз дискусију додатно разјашњавају проблеми и идеје о којима је било речи на предавањима
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби обавезно.
Начин оцењивања рада и резултата: Испит је писмени и састоји се из два дела, који се односе на први односно други део курса.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам филозофије. Филозофске дисциплине. Филозофска естетика.
Заснивање модерне естетике (Баумгартен, Кант, Хегел). Основна питања и проблеми филозофске естетике.

2. недеља
предавање - Хегелова филозофија. Живот и дело.
Спекулација-основна фигура Хегеловог мишљења (Феноменологија духа). Систем Хегелове филозофије: Наука логике, Филозофија природе, Филозофија духа. Филозофија субјективног, објективног и апсолутног духа. Апсолутни дух: уметност, религија, филозофија. Систематско одређење уметности (Енциклопедија филозофских наука).

3. недеља
предавање - Хегелова естетика или филозофија уметности
Новија историјско-херменеутичка истраживања настанка Хегелове естетике. Основна идеја Хегелове естетике: Идеал. Идеал као «постојање», «егзистенција», «животност» идеје (Естетика I).

4. недеља
предавање - Хегелово одређење предмета филозофске естетике
Природно лепо/уметнички лепо. Уметност као «из духа рођена» лепота. Уметнички лепо као подручје естетике (Естетика I, Увод у естетику).

5. недеља
предавање - Хегелово супротстављање предрасудама о естетици
Oповргавање замерки против уметности као подручја филозофије. Сумња у културну релеванцију уметности: уметност као игра и луксуз. Приговор против специфичног средства уметничке продукције: обмана и привид (Естетика I, Увод у естетику).

6. недеља
предавање - Хегелово разматрање обичних представа о уметности
Уметничко дело као производ људске делатности (продукција): правила (техника, занат), геније/таленат (надахнуће), божије дело/природни производ/људска творевина, потреба за уметношћу (Естетика I, Увод у естетику).

7. недеља
предавање - Хегелово разматрање обичних представа о уметности
Уметничко дело узето из чулности ради човековог чула (рецепција): изазивање осета/осећаја (пријатних/непријатних), лепих осета/осећаја (укус), повезивање рецепције и продукције (фантазија) (Естетика I, Увод у естетику).

8. недеља
предавање - Хегелово разматрање обичних представа о уметности
Сврха уметности: подражавање, узбуђење душевности, виша супстанцијална сврха (ублажавање страсти, поучавање, морално усавршавање). Уметност као посредовање повесне (само-) свести. Уметност као искуство истине. Човек као сврха уметности (Естетика I, Увод у естетику)

9. недеља
предавање - Форме уметности: симболична, класична и романтична форма
Хегелово повезивање филозофског одредјења уметности са структуирањем повести развоја уметности. Светска повест уметности и повесни развој уметности (Естетика II).

10. недеља
предавање - Свет уметности: Архитектура, Скулптура
Уметничко дело архитектуре као симбол културе. Скулптура као посредовање обичајности (Естетика III).

11. недеља
предавање - Свет уметности: сликарство, музика, поезија
Модерни облик «Идеала». Човек као «нови свети» уметности: холандско сликарство. Уметност и време: музика. Уметност као језик: поезија. Поезија као најсавршенија уметност и уметничко дело модерног света. Еп. Лирика, Драма. Актуелизација грчке трагедије. Комично и комедија (Естетика III).

12. недеља
предавање - Хегелова теза о крају / прошлом карактеру уметности
Улога уметности у повести и култури. Естетика као јединство продуктивне и рецептивне естететике. Образовање путем уметности.

13. недеља
предавање - Актуелност Хегелове естетике
Актуелност садржинске естетике. Образлагање културне функције уметности. Хегелова естетика као принуда да се рационално и рефлексивно односимо према уметности.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хегел, Естетика I, II, III
↑↑↑