Филозофија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Природна дедукцијa и системи секвената

2. недеља
предавање - Теореме о нормалној форми доказа

3. недеља
предавање - Теорема о елиминацији сечења

4. недеља
предавање - Последице теореме о елиминацији сечења

5. недеља
предавање - Рачун ламбда са типовима

6. недеља
предавање - Кореспонденција Карија и Хауарда

7. недеља
предавање - Појам категорије, функтора и природне трансформације

8. недеља
предавање - Адјункција

9. недеља
предавање - Картезијанске категорије

10. недеља
предавање - Картезијанске затворене категорије

11. недеља
предавање - Кохеренција у теорији категорија

12. недеља
предавање - Једнакост доказа

13. недеља
предавање - Теорија доказа и филозофија
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Gentzen, Untersuchungen über das logische Schließen, (Mathematische Zeitschrift, vol. 39, 1935, pp. 176-210, 405-431; енглески превод: Investigations into logical deduction, у The Collected Papers of Gerhard Gentzen, North-Holland, Amsterdam, 1969; постоје и француски и руски преводи),
Нека поглавља из D. Prawitz, Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study (Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1965),
Нека поглавља из A.S. Troelstra and H. Schwichtenberg, Basic Proof Theory (Cambridge University Press, second edition, 2000),
Нека поглавља из K. Došen and Z. Petrić, Proof-Theoretical Coherence (KCL Publications, London, 2004)
↑↑↑