Филозофија

Курс:
Филозофија духа - Општи курс
У оквиру предмета: Филозофија духа
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Главне теорије духа: дуализам, материјализам, функционализам, нови епифеноменализам.
Циљ изучавања курса: Осбособљавање студената да процењују аргументе из ове области и да развијау своје властите.
Предуслови за полагање: Нема их.
Облици наставе: Прадавања и вежбе.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: Усемни испит на крају курса који доноси до 70% од укупне оцене и есеј средином курса који доноси 30%
↑↑↑