Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 19.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 20.09.2020.
  • испити: од 21.09. до 03.10. 2020.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
30.09. у 8.00 сала 308

Онтологија
30.09. у 8.00 сала 308

Етика
3.10. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
30.09. у 12.00 ФДС

Општа методологија
30.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IV
2.10. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
28.09. у 13.00 сала 310

Филозофија егзистенције
1.10. у 14.00 каб. 377

Феноменологија
1.10. у 14.00 каб. 377

Филозофија духа
28.09. у 12.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009,2014)
Историја филозофије Iа
28.09. у 11.00 сала 101

Увод у филозофију и критичко мишљење
29.09. у 11.00 сала 310

Логика - писмени
28.09. у 12.00 сала 104

Логика - усмени
2.10. у 12.00 сала 310

Историја филозофије Iб
28.09. у 15.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
1.10. у 14.45 каб. 377

Увод у филозофију религије
28.09. у 14.00 сала 308

Увод у проблеме политике
29.09. у 13.00 сала 310

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
29.09. у 13.00 сала 308

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
29.09. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
2.10. у 12.00  1.10. у 12.00, ФДС сала 308

Историја филозофије IIб
2.10. у 12.00  1.10. у 12.00, ФДС сала 308

Теорија сазнања I
29.09. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
30.09. у 12.30 сала 310

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
29.09. у 11.00 сала 101

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
30.09. у 8.00 сала 308

Естетика II
30.09. у 8.00 сала 308Изборни нефилозофски
Математика - писмени
28.09. у 12.00 сала 104

Математика - усмени
2.10. у 12.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
1.10. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
2.10. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
28.09. у 13.00 сала 310

Увод у филозофију наука
30.09. у 12.00 ФДС

Филозофија наука 1
30.09. у 10.00 сала 312

Етика
3.10. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
29.09. у 12.00 сала 312Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
28.09. у 14.00 сала 308

Хјумова филозофија
29.09. у 15.00 сала 308

Теорија делања
30.09. у 12.00 каб. 382

Примењена етика
3.10. у 15.00 каб. 353

Теорија рационалног избора
1.10. у 12.00 ФДС

Савремене теорије правде
30.09. у 13.00 сала 301

Наука и рационалност
1.10. у 12.00 сала 312

Филозофија простора
28.09. у 13.00 каб. 360IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
2.10. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
29.09. у 13.00 сала 301

Филозофија наука 2
1.10. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
28.09. у 12.00 сала 312

Поједине теме из филозофије науке
30.09. у 12.30 сала 310

Квајнова филозофија
30.09. у 12.30 сала 310

Хајдегерова филозофија
30.09. у 8.00 сала 308

Логички емпиризам
1.10. у 12.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
1.10. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
1.10. у 12.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
1.10. у 12.00 сала 313

Савремене етичке теорије
3.10. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
1.10. у 14.00 каб. 377

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
30.09. у 12.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
30.09. у 12.00 ФДС

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
28.09. у 12.00 сала 104

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
29.09. у 11.00 сала 310

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
28.09. у 13.00 каб. 360МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
30.09. у 12.00 каб. 382

Филозофија психоанализе
1.10. у 14.00 каб. 377

Логика
2.10. у 12.00 сала 310

Филозофија и когниција
28.09. у 15.00 сала 312

Савремене теорије демократије
30.09. у 12.00 сала 301

Нормативна политичка теорија
29.09. у 16.00 каб. 358

Историја естетике
30.09. у 8.00 сала 308

Теорије лепоте у традиционалној и савременој естетици
30.09. у 8.00 сала 308

Методологија и филозофија науке
30.09. у 12.00 сала 312

Нормативна етика
3.10. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
3.10. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
3.10. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Рационалност и демократија
29.09. у 15.00 каб. 358

Филозофија когниције
28.09. у 15.00 сала 312

Историја етике
3.10. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
3.10. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
30.09. у 12.00 ФДС

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
30.09. у 12.00 ФДС

Филозофија и психоанализа
1.10. у 14.00 каб. 377
↑↑↑