Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 05.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 06.09. 2020.
  • испити: од 07.09. до 19.09. 2020.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
16.09. у 8.00 сала 308

Онтологија
16.09. у 8.00 сала 308

Етика
19.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
16.09. у 12.00 ФДС

Општа методологија
16.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IV
18.09. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
14.09. у 13.00 сала 310

Филозофија егзистенције
17.09. у 14.00 каб. 377

Феноменологија
17.09. у 14.00 каб. 377

Филозофија духа
14.09. у 12.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
14.09. у 11.00 сала 101

Увод у филозофију и критичко мишљење
15.09. у 11.00 сала 310

Логика - писмени
15.09. у 14.30 сала 103

Логика - усмени
18.09. у 12.00 сала 310

Историја филозофије Iб
14.09. у 15.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
17.09. у 14.45 каб. 377

Увод у филозофију религије
14.09. у 14.00 сала 308

Увод у проблеме политике
15.09. у 13.00 сала 310

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
15.09. у 13.00 сала 308

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
15.09. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
17.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IIб
17.09. у 12.00 ФДС

Теорија сазнања I
15.09. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
16.09. у 12.30 сала 310

Естетика I (доц. др Моника Јовановић
15.09. у 9.00 сала 103

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
16.09. у 8.00 сала 308

Естетика II
16.09. у 8.00 сала 308Изборни нефилозофски
Математика (писмени)
15.09. у 14.30 сала 103

Математика (усмени)
18.09. у 12.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
17.09. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
15.09. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
14.09. у 13.00 сала 310

Увод у филозофију науке
16.09. у 12.00 ФДС

Филозофија наука I
16.09. у 10.00 сала 312

Етика
19.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
18.09. у 12.00 сала 312Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
14.09. у 14.00 сала 308

Хјумова филозофија
15.09. у 15.00 сала 308

Примењена етика
19.09. у 15.00 каб. 353

Теорија делања
16.09. у 12.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
17.09. у 12.00 ФДС

Савремене теорије правде
16.09. у 13.00 сала 301

Наука и рационалност
17.09. у 12.00 сала 312

Филозофија простора
14.09. у 13.00 каб. 360IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
18.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
15.09. у 13.00 сала 301

Филозофија наука II
17.09. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
14.09. у 12.00 сала 312

Квајнова филозофија
16.09. у 12.30 сала 310

Поједине теме из филозофије наука
16.09. у 12.30 сала 310

Хајдегерова филозофија
16.09. у 8.00 сала 308

Логички емпиризам
17.09. у 12.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
17.09. у 12.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
17.09. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије - филозофија емоција
17.09. у 12.00 сала 313

Савремене етичке теорије
19.09. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
17.09. у 14.00 каб. 377

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
16.09. у 12.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
16.09. у 12.00 ФДС

Филозофија науке (ЕН)
16.09. у 10.00 сала 310

Филозофија културе
14.09. у 13.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
15.09. у 14.30 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
15.09. у 11.00 сала 310

Основе филозофије и методологије науке социологија)
16.09. у 10.00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
16.09. у 12.00 каб. 382

Логика
18.09. у 12.00 сала 310

Филозофија духа и когниције
14.09. у 15.00 саал 312

Нормативна политичка теорија
15.09. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
16.09. у 12.00 сала 301

Историја естетике
16.09. у 8.00 сала 308

Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
16.09. у 8.00 сала 308

Методологија и филозофија науке
16.09. у 12.00 сала 312

Филозофија психоанализе
17.09. у 14.00 каб. 377

Примењена етика
19.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
19.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
19.09. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Рационалност и демократија
15.09. у 15.00 каб. 358

Филозофија когниције
14.09. у 15.00 сала 312

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
16.09. у 12.00 ФДС

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
16.09. у 12.00 ФДС

Историја етике
19.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
19.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија и психоанализа
17.09. у 14.00 каб. 377
↑↑↑