Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 13. до 19.08. 2020.
  • уплата најкасније до: 21.08. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 21.08.2020.
  • испити: од 24.08. до 05.09. 2020.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
2.09. у 8.00 сала 308

Онтологија
2.09. у 8.00 сала 308

Етика
5.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
2.09. у 12.00 ФДС

Општа методологија
2.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IV
4.09. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
31.08. у 13.00 сала 310

Филозофија егзистенције
3.09. у 14.00 каб. 377

Феноменологија
3.09. у 14.00 каб. 377

Филозофија духа
1.09. у 12.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
31.08. у 11.00 сала 104

Увод у филозофију и критичко мишљење
4.09. у 11.00 сала 310

Логика - писмени
31.08. у 13.30 сала 104

Логика - усмени
4.09. у 13.30 сала 310

Историја филозофије Iб
31.08. у 15.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
3.09. у 14.45 каб. 377

Увод у филозофију религије
4.09. у 14.00 сала 308

Увод у проблеме политике
1.09. у 13.00 сала 310

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
1.09. у 13.00 сала 308

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
1.09. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
3.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IIб
3.09. у 12.00 ФДС

Теорија сазнања I
1.09. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
2.09. у 12.30 сала 310

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
31.08. у 13.30 сала 103

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
2.09. у 8.00 сала 308

Естетика II
2.09. у 8.00 сала 308Изборни нефилозофски
Математика (писмени)
31.08. у 13.30 сала 104

Математика (усмени)
4.09. у 13.30 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
3.09. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
1.09. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
31.08. у 13.00 сала 310

Увод у филозофију науке
2.09. у 12.00 ФДС

Филозофија наука I
3.09. у 10.00 сала 312

Етика
5.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
4.09. у 12.00 сала 312Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
4.09. у 14.00 сала 308

Хјумова филозофија
1.09. у 15.00 сала 308

Примењена етика
5.09. у 15.00 каб. 353

Теорија делања
2.09. у 12.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
3.09. у 12.00 ФДС

Савремене теорије правде
2.09. у 13.00 сала 301

Наука и рационалност
2.09. у 12.00 сала 312

Филозофија простора
4.09. у 13.00 каб. 360IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
4.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
2.09. у 13.00 сала 313

Филозофија наука II
2.09. у 10.00 сала 312

Филозофија духа
1.09. у 12.00 сала 312

Квајнова филозофија
2.09. у 12.30 сала 310

Поједине теме из филозофије науке
2.09. у 12.30 сала 310

Хајдегерова филозофија
2.09. у 8.00 сала 308

Логички емпиризам
3.09. у 12.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
3.09. у 12.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
3.09. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије - Филозофија емоција
3.09. у 12.00 сала 313

Правци савремене филозофије
3.09. у 14.00 каб. 377

Савремене етичке теорије
5.09. у 15.00 каб. 353

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
2.09. у 12.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
2.09. у 12.00 ФДС

Филозофија науке (ЕН)
2.09. у 10.00 сала 310

Филозофија културе
4.09. у 13.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
31.08. у 13.30 сала 104

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
4.09. у 11.00 сала 310

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
2.09. у 10.00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
2.09. у 12.00 каб. 382

Логика
4.09. у 13.30 сала 310

Филозофија духа и когниције
1.09. у 15.00 сала 312

Нормативна политичка теорија
1.09. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
2.09. у 12.00 сала 301

Историја естетике
2.09. у 8.00 сала 308

Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
2.09. у 8.00 сала 308

Методологија и филозофија науке
3.09. у 12.00 сала 312

Филозофија психоанализе
3.09. у 14.00 каб. 377

Примењена етика
5.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
5.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
5.09. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Рационалност и демократија
1.09. у 15.00 каб. 358

Филозофија когниције
1.09. у 15.00 сала 312

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
2.09. у 12.00 ФДС

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
2.09. у 12.00 ФДС

Историја етике
5.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
5.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија и психоанализа
3.09. у 14.00 каб. 377
↑↑↑