Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 18.07. 2018.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2018.
  • провера услова и приговори: 19.07. 2018.
  • испити: од 27.08. до 05.09. 2018.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
4.09. у 10.00 ФДС

Онтологија
4.09. у 10.00 ФДС

Етика
5.09. у 14.00 каб. 376

Историја филозофије III
30.08. у 12.00 каб. 377

Филозофија науке
3.09. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
3.09. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
5.09. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
4.09. у 10.00 сала 105

Филозофија духа
3.09. у 12.00 сала 308

Филозофија егзистенције
30.08. у 12.00 сала 312

Феноменологија
30.08. у 12.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије Iа
6.09. у 11.00 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
5.09. у 12.00 сала 313

Логика - писмени
27.08. у 12.00 сала 101

Логика - усмени
5.09. у 15.00 сала 309

Историја филозофије Iб
4.09. у 11.00 сутерен СО3Изборни филозофски
Увод у метафизику
5.09. у 11.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
29.08. у 13.00 сала 310

Увод у проблеме политике
3.09. у 13.00 сала 103

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
5.09. у 13.00 сала 309

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
5.09. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIа
30.08. у 13.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
30.08. у 13.00 каб. 358

Теорија сазнања I
5.09. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
3.09. у 10.00 ФДС

Естетика I
4.09. у 10.00 ФДС

Естетика II
4.09. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
27.08. у 12.00 сала 101

Математика (усмени)
5.09. у 15.00 сала 309

Општа психологија са психологијом личности
28.08. у 10.00 АмфитеатарIII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIIа
5.09. у 16.30 ФДС

Историја филозофије IIIб
30.08. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
4.09. у 10.00 сала 105

Увод у филозофију науке
3.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
5.09. у 13.00 сала 312

Етика
5.09. у 14.00 каб. 376

Филозофија језикa
4.09. у 12.00 сала 310Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
29.08. у 13.00 сала 310

Хјумова филозофија
5.09. у 15.00 сала 308

Дедуктивне структуре
5.09. у 15.00 сала 309

Теорија делања
3.09. у 10.00 ФДС

Теорија рационалног избора
30.08. у 13.00 каб. 358

Савремене теорије правде
5.09. у 10.00 сала 309

Наука и рационалност
5.09. у 11.30 сала 312

Филозофија простора
29.08. у 15.00 каб. 353

Латинска филозофска лектира 1 и 2
5.09. у 12.00 сала 313IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
5.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
30.08. у 12.00 сала 312

Филозофија наука II
3.09. у 11.00 сала 312

Филозофија духа
3.09. у 12.00 сала 308

Квајнова филозофија
31.08. у 10.00 сала 308

Логички емпиризам
3.09. у 12.00 сала 301

Филозофија језика и метафизика
3.09. у 13.00 сала 301

Прагматизам и постпрагматизам
4.09. у 12.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије
4.09. у 13.00 сала 312

Проблеми савремене естетике
4.09. у 10.00 ФДС

Правци савремене филозофије
30.08. у 12.00 сала 312

Савремене етичке теорије
5.09. у 14.00 каб. 376

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
3.09. у 12.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
31.08. у 10.00 сала 308

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
5.09. у 12.00 сала 313Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
3.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке (ЕН)
31.08. у 10.00 сала 308

Филозофија културе
29.08. у 15.00 каб. 353

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
27.08. у 12.00 сала 101

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
27.08. у 12.00 сала 308

Основе филозофије и методологије науке
31.08. у 10.00 сала 308МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
3.09. у 10.00 ФДС

Логика
5.09. у 15.00 сала 309

Филозофија духа и когниције
3.09. у 16.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
4.09. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
4.09. у 17.00 каб. 358

Историја естетике
4.09. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
4.09. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
3.09. у 12.00 сала 312

Филозофија психоанализе
30.08. у 12.00 сала 312

Примењена етика
5.09. у 14.00 каб. 376

Нормативна етика
5.09. у 14.00 каб. 376

Мета-етика
5.09. у 14.00 каб. 376

Филозофски проблеми
3.09. у 14.00 сала 301ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
3.09. у 10.00 ФДС

Филозофија когниције
3.09. у 16.00 каб. 353

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
3.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
3.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (доц. др Александра Зорић)
31.08. у 10.00 сала 308

Историја етике
5.09. у 14.00 каб. 376

Морална епистемологија
5.09. у 14.00 каб. 376

Филозофија и психоанализа
30.08. у 12.00 сала 312

Филозофска логика и сазнање
3.09. у 15.00 сала 301

Филозофија психологије и филозофија образовања
5.09. у 12.00 сала 313
↑↑↑