Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 31.01. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.01.2018.
  • провера услова и приговори: 01.02.2018.
  • испити: од 05. до 13.02. 2018.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
6.02. у 10.00 сала 103

Етика
8.02. у 15.00 каб. 376

Историја филозофије III
12.02. у 12.00 каб. 377

Филозофија науке
7.02. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
7.02. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
9.02. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
6.02. у 10.00 сала 308

Онтологија
6.02. у 10.00 сала 103

Филозофија духа
13.02. у 12.00 сала 313

Филозофија егзистенције
8.02. у 12.00 сала 313

Феноменологија
8.02. у 12.00 сала 313I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа (усмени испит код проф. др Милоша Арсенијевића)
7.02. у 11.00 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
13.02. у 12.00 сала 103

Логика - писмени
5.02. у 12.00 сала 105

Логика - усмени
12.02. у 11.00 сала 309

Историја филозофије Iб
5.02. у 14.00 сала 308Изборни филозофски
Увод у метафизику
13.02. у 14.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
14.02. у 12.00  12.02. у 11.00, сала 105 сала 103

Увод у проблеме политике
13.02. у 13.00 сала СО1

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
12.02. у 14.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за друге студијске групе)
12.02. у 14.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
8.02. у 14.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
8.02. у 14.00 каб. 358

Теорија сазнања I
12.02. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
8.02. у 10.00 ФДС

Естетика I
6.02. у 10.00 сала 103

Естетика II
6.02. у 10.00 сала 103Изборни нефилозофски
Математика (писмени)
5.02. у 12.00 сала 105

Математика (усмени)
12.02. у 11.00 сала 309

Општа психологија са психологијом личности
13.02. у 10.00 АмфитеатарIII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
13.02. у 14.30 ФДС

Историја филозофије IIIб
12.02. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
6.02. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
7.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
12.02. у 10.00 сала 312

Етика
8.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија језикa
13.02. у 12.00 сала 313Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
14.02. у 12.00  12.02. у 11.00, сала 105 сала 103

Хјумова филозофије
12.02. у 13.00 ФДС

Филозофија простора
14.02. у 14.00  12.02. у 14.00, каб. 353 каб. 353

Дедуктивне структуре
12.02. у 11.00 сала 309

Теорија рационалног избора
8.02. у 14.00 каб. 358

Савремене теорије правде
7.02. у 10.00 сала 312

Наука и рационалност
12.02. у 12.00 сала 312IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
9.02. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
8.02. у 12.00 сала 313

Филозофија науке 2
12.02. у 12.00  13.02. у 10.00, сала 308 сала 312

Филозофија духа (писмени)
12.02. у 12.00 сала 310

Филозофија духа (усмени)
13.02. у 12.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
12.02. у 13.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије
12.02. у 14.00 сала 312

Логички емпиризам
13.02. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
13.02. у 13.00 сала 312

Проблеми савремене естетике
6.02. у 10.00 сала 103

Правци савремене филозофије
8.02. у 12.00 сала 313

Квајнова филозофија
9.02. у 12.30 сала 309

Савремене етичке теорије
8.02. у 15.00 каб. 376

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
7.02. у 12.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
9.02. у 12.30 сала 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
13.02. у 12.00 сала 103Страни језици и други предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеИзборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, психологија)
12.02. у 11.00 сала 309

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
5.02. у 12.00 сала 104

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
9.02. у 12.30 сала 309

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
7.02. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
9.02. у 10.00 сала 103

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
13.02. у 12.00 каб. 353МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
8.02. у 10.00 ФДС

Филозофија психоанализе
8.02. у 12.00 сала 313

Филозофски проблеми
13.02. у 14.00 сала 312

Историја естетике
6.02. у 10.00 сала 103

Проблеми естетике
6.02. у 10.00 сала 103

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
6.02. у 10.00 сала 103

Методологија и филозофија науке
12.02. у 12.00  13.02. у 12.00, сала 308 сала 312

Нормативна етика
8.02. у 15.00 каб. 376

Мета-етика
8.02. у 15.00 каб. 376

Нормативна политичка теорија
13.02. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
13.02. у 17.00 каб. 358

Филозофија духа и когниције
13.02. у 17.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
8.02. у 10.00 ФДС

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
7.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (доц. др Александра Зорић)
9.02. у 12.30 сала 309

Морална епистемологија
8.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија и психоанализа
8.02. у 12.00 сала 313

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
7.02. у 12.00 каб. 356

Филозофска логика и сазнање
13.02. у 15.00 сала 312

Филозофија когниције
13.02. у 17.00 каб. 353
↑↑↑