Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 28.12.2018. до 09. 01.2019.
  • уплата најкасније до: 04.01.2019.
  • провера услова и приговори: 10.01.2019.
  • испити: од 14. до 23.01.2019.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
18.01. у 10.00 ФДС

Етика
17.01. у 15.00 каб. 376

Историја филозофије III
15.01. у 15.00 сала 310

Филозофија науке
16.01. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
16.01. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
18.01. у 12.00 сала 310

Филозофија политике
15.01. у 10.00 сала 310

Онтологија
18.01. у 10.00 ФДС

Филозофија духа
21.01. у 15.00 313

Филозофија егзистенције
17.01. у 12.00 сала 312

Феноменологија
17.01. у 12.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа (колоквијум код проф. др Ирине Деретић за студенте уписане 2017. године)
16.01. у 13.00  14.01. у 11.00, сала 103 сала 103

Историја филозофије Iа
15.01. у 15.00 сала 105

Увод у филозофију и критичко мишљење
18.01. у 9.45 сала 310

Логика - писмени
16.01. у 10.00 сала 103

Логика - усмени
21.01. у 10.00 сала 309

Историја филозофије Iб
14.01. у 11.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
23.01. у 14.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
17.01. у 12.00 сала 103

Увод у проблеме политике
22.01. у 13.00 сала 313

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
15.01. у 13.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за остале студијске групе)
15.01. у 13.00 313II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
23.01. у 14.00  17.01. у 14.00, каб. 358 каб. 358

Историја филозофије IIб
23.01. у 14.00  17.01. у 14.00, каб. 358 каб. 358

Теорија сазнања I
15.01. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
24.01. у 10.00  17.01. у 10.00, ФДС ФДС

Естетика I
18.01. у 10.00 ФДС

Естетика II
18.01. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
16.01. у 10.00 сала 103

Математика (усмени)
21.01. у 10.00 сала 309III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
23.01. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
15.01. у 15.00 сала 310

Филозофија политике
15.01. у 10.00 сала 310

Увод у филозофију науке
16.01. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
17.01. у 10.00 сала 308

Етика
17.01. у 15.00 каб. 376

Филозофија језикa
22.01. у 12.00 сала 301Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
17.01. у 12.00 сала 103

Хјумова филозофија
15.01. у 15.00 ФДС

Филозофија простора
17.01. у 14.30 каб. 360

Теорија рационалног избора
17.01. у 14.00 каб. 358

Наука и рационалност
17.01. у 12.00 сала 308IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
18.01. у 12.30 сала 310

Историја филозофије IVб
17.01. у 12.00 сала 312

Филозофија науке 2
23.01. у 10.00 сала 313

Филозофија духа (писмени)
21.01. у 12.00 сала 105

Филозофија духа (усмени)
21.01. у 15.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
16.01. у 11.30 сала 312

Проблеми савремене филозофије
16.01. у 11.30 сала 312

Логички емпиризам
16.01. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
16.01. у 12.00 сала 312

Квајнова филозофија
18.01. у 12.00 сала 309

Савремене етичке теорије
17.01. у 15.00 каб. 376

Правци савремене филозофије
17.01. у 12.00 сала 312

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
16.01. у 12.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
18.01. у 12.00 сала 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
17.01. у 11.30 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
16.01. у 10.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
16.01. у 13.00  14.01. у 11.00, сала 103 сала 103

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
18.01. у 10.00 сала 103

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
16.01. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
18.01. у 10.00 сала 103

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
18.01. у 17.00  17.01. у 14.00, каб. 360 каб. 360МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
24.01. у 10.00  17.01. у 10.00, ФДС ФДС

Филозофски проблеми
16.01. у 12.30 сала 312

Филозофија психоанализе
17.01. у 12.00 сала 312

Логика
21.01. у 10.00 сала 309

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
18.01. у 10.00 ФДС

Историја естетике
18.01. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
23.01. у 12.00 сала 313

Мета-етика
17.01. у 15.00 каб. 376

Нормативна етика
17.01. у 15.00 каб. 376

Примењена етика
17.01. у 15.00 каб. 376

Нормативна политичка теорија
22.01. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
22.01. у 17.00 каб. 358

Филозофија духа и когниције
22.01. у 17.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
24.01. у 10.00  17.01. у 10.00, ФДС ФДС

Филозофска логика и сазнање
16.01. у 12.30 сала 312

Филозофија и психоанализа
17.01. у 12.00 сала 312

Филозофија научног истраживања и Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
16.01. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
17.01. у 15.00 каб. 376

Филозофија научног истраживања (доц. др Александра Зорић)
18.01. у 12.00 сала 309

Филозофија когниције
22.01. у 17.00 каб. 353
↑↑↑