Филозофија

 • Filozofija psihologije, filozofija kognitivnih nauka, filozofija obrazovanja, filozofija duha
 • 2009 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Решење о нострификацији дипломе докторских студија са научним звањем доктор наука-филозофија)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2010 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2006 -  2009 -  Philosophy of Mind, Philosophical foundations of cognitive Science, Free will and determinism, Philosophy of L. Wittgenstein
  York University, Toronto, Canada (гостујући професор)
 • 2011 -  2013 -  Uvod u filozofiju
  Matematiči fakultet, Beograd, Srbija (гостујући професор)
 • 2011 -  2015 - Dinamički sistemi u prirodi i društvu
  Filozofski fakultet
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑