Етнологија и антропологија

Историја југословенске државе, друштва и културе
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑