Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија филма
У оквиру предмета: Антропологија филма
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: ---
Циљ изучавања курса: ---
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: ---
↑↑↑