Етнологија и антропологија

Курс:
Општа методологија наука (осн.)
У оквиру предмета: Општа методологија наука
Предавачи: др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Opšte metodološke koncepcije koje razvijaju teorijske instrumentze bitne za svako istraživanje, pa čak i za izlaganje rezultata istrživanja. Osnovni problemi metodologije društvenih nauka. Radi se o pfoblemima od čijih probnih rešenja uveliko zavisi karakter pristup istraživanju u konkretnim situacijama.
Циљ изучавања курса: Da na sistematski način upozna studente sa osnovnim elemntima naučnog istraživanja. Da studente postepeno uvede u metodološku terminologiju. Da upozba studente sa osnovnim sadržajima filozofije društvenih nauka.
Предуслови за полагање: Nema posebnih uslova sem onih koje predviđa statur Fakulteta.
Облици наставе: Interaktivna predavanja i važbe koje ih prate, na kojima studenti aktivno učestvuju putem saopštenja i seminarskih radova.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
koen i Nejgel, Uvod u Logiku i naučni metod
Staniša Novaković, Uvod u logiku i istoriju metodološke misli
↑↑↑