Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Мартовски апсолвентски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 09. до 18.03. 2020.
  • уплата најкасније до: 16.03.2020.
  • провера услова и приговори: 19.03.2020.
  • испити: од 23. до 28.03.2020.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
7.2. у 10:30h 508

Историја српске етнологије
7.2. у 9h k558

Материјална култура Србије (прва година уписана 2016) + за студенте који студирају од 2009. a нису положили завршни тест
9.2. у 13h 508

Увод у етнологију и антропологију
12.2. у 14:30h 508

Антропологија етницитета
11.2. у 10h 509

Антропологија религије
8.2. у 12h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
4.2. у 11h 508

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
5.2. у 10h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
7.2. у 9h к558

Антропологија материјалне културе
5.2. у 14h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,испит
4.2. у 12h 509

Народна религија Срба
12.2. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, доц. Војислав Станимировић
11.2. у 13h к668

Антропологија Новог света (Етнологија Новог света)
6.2. у 10h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
8.2. у 14h к663

Симболички и интерпретативни приступи у антропологији
12.2. у 17h к583

Антропологија света - компаративна религија (Етнологија света - компаративна религија)
13.2. у 12h 508

Визуелна антропологија (+ стари студенти Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић)
9.2. у 13:30h k557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
6.2. у 15h 101

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
5.2. у 14h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија
11.2. у 12h 508

Урбана антропологија
5.2. у 12h k664

Национална етнологија и антропологија - Религија и род (и Народно православље)
8.2. у 12h 508

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
6.2. у 12h 509

Општа методологија етнологије и антропологије
4.2. у 11h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
7.2. у 10h 509

Политичка антропологија
9.2. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
12.2. у 12h 508

Материјална култура Србије за студенте који студирају по ст.пр.06 a нису положили колоквијум
9.2. у 15h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана антропологија и друштво Кине (Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали))
5.2. у 12h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
12.2. у 17h к583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
11.2. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
7.2. у 9h к558

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација
5.2. у 8:30h 508

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
8.2. у 14h к663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
4.2. у 11h 508

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
7.2. у 9h к558

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
6.2. у 15h 101

Етнолошка и антрополошка музеологија
9.2. у 13h 508

Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
6.2. у 12h 509
↑↑↑