Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 31.01. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.01.2018.
  • провера услова и приговори: 01.02.2018.
  • испити: од 05. до 13.02. 2018.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
08.02. у 10:30h 508

Историја српске етнологије
08.02. у 9h к558

Материјална култура Србије (прва година уписана 2016) + за студенте који студирају од 2009. a нису положили завршни тест
10.02. у 10h 508

Увод у етнологију и антропологију
06.02. у 14:30h 508

Антропологија етницитета
07.02. у 10h 508

Антропологија религије
13.02. у 13:15h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
05.02. у 12h к668

Извори за проучавање материјалне културе и културног наслеђа
05.02. у 12h к668

Етнологија Старог света (и Етнологија Африке)
12.02. у 10h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
08.02. у 9h к558

Антропологија материјалне културе
05.02. у 9h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,испит
06.02. у 12h 509

Народна религија Срба
12.02. у 13:15h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић
07.02. у 12h к557

Етнологија балканских друштава, доц. Војислав Станимировић
08.02. у 13h к582

Етнологија Новог света
13.02. у 10h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
09.02. у 12h к663

Симболички и интерпретативни приступи у антропологији
08.02. у 12h к583

Етнолошка и антрополошка музеологија
05.02. у 12h к668

Етнологија света - компаративна религија, испит
10.02. у 15h 508Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
09.02. у 13h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
05.02. у 9h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
13.02. у 15:30h 508

Урбана антропологија
05.02. у 11:30h 508

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
08.02. у 9h к558

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
09.02. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије
06.02. у 12h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
10.02. у 11h 508

Политичка антропологија
07.02. у 17:15h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
12.02. у 13:15h 508

Визуелна антропологија
07.02. у 12h к557

Материјална култура Србије за студенте који студирају по ст.пр.06 a нису положили колоквијум
10.02. у 10h 508

Материјална култура Србије – усмени испит за студенте који студирају по ст.пр.06 a положили су колоквијум
10.02. у 10h 508

Материјална култура СЦГ, Национална етнологија - материјална култура
10.02. у 15h 664Ч е т в р т а г о д и н а
Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
05.02. у 11:30h 508

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
08.02. у 16h к583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
07.02. у 10h 508

Нац.етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
08.02. у 9h к558

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација
14.02. у 12h 508

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
12.02. у 12h к663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
06.02. у 12h 508

Нац.етнологија/антропологија - Религија и род
13.02. у 13:15h 508

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
05.02. у 15h к583

Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
09.02. у 10h 508Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑