Institute of Psychology - Publications

Publications

The Institute of Psychology has published a great number of monographs as a publisher or co-publisher in which most of the completed project results have been presented.
The Institute publishes journal Psihološka istraživanja as well. Another important segment of the Institute’s publishing production are proceedings of the various scientific meetings organized or co-organized by the Institute.

 

 1. Borislav Stevanović, Čedomir Dragićević, Ivan Štajnberger, Aleksandar Bukvić, Izrada verbalne serije - testa za ispitivanje opšte intelektualne sposobnosti, Institute of Psychology, Belgrade 1966.
 2. Aleksandar Bukvić, Ivan Štajnberger, Čeda Dragičević, Revizija revidirane serije »Beta«, Institute of Psychology, Belgrade 1966.
 3. Nikola Rot, Nenad Havelka, Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine, Institute of Psychology and Institute of Social Studies, Belgrade 1973.
 4. Ivan Ivić, Aleksandra Marjanović (ed.), Traditional games and children of today, OMEP – World Organization for Early Childhood Education in collaboration with Yugoslav National Committee of OMEP and Institute of Psychology, Belgrade 1986.
 5. Sulejman Hrnjica, Rani interventni programi za decu sa smetnjama u razvoju u Jugoslaviji, Institute of Psychology and ZDZ, Belgrade 1989.
 6. Nenad Havelka (ed.), Efekti osnovnog školovanja, Institute of Psychology, Belgrade 1990.
 7. Lidija Vučić, Vera Smiljanić, Bibliografija radova iz razvojne i pedagoške psihologije u Jugoslaviji (1945 - 1982), Institute of Psychology and Institute of Criminal and Social Research, Belgrade 1992.
 8. Bora Kuzmanović (ed.), Studentski protest 1992, Institute of Psychology and Plato, Belgrade 1993.
 9. Nadežda Ignjatović-Savić, Čuvari osmeha 1: Psihološke radionice za podsticanje razvoja dece (a i odraslih), Institute of Psychology, Belgrade 1993.
 10. Nadežda Ignjatović-Savić, Čuvari osmeha 2: Psihološke radionice za starije osnovce, Institute of Psychology, Belgrade 1993.
 11. Svetlana Čizmić, Radojica Bojanović, Ivan Štajnberger, Ivana Petrović, Psihologija i menadžment, Institute of Psychology, Belgrade 1995.
 12. Gordana Jovanović, Frojd i moderna subjektivnost, Svetovi, Novi Sad, Institute of Psychology, Belgrade 1997.
 13. Jelena Srna, Biti ili ne biti – studija samoubilaštva mladih, Institute of Psychology, IP Žarko Albulj, Belgrade 1997.
 14. Marija Mitić, Porodica i stres – između poraza i nade, Institute of Psychology, IP Žarko Albulj, Belgrade 1997.
 15. Aleksandar Baucal, Kognitivni razvoj - kognitivno-informacijski pristup, Institute of Psychology, Belgrade 1998.
 16. Tinde Kovač-Cerović, Kako znati bolje – razvoj metakognicije u svakodnevnom odnosu majke i deteta, Institute of Psychology, IP Žarko Albulj, Belgrade 1998.
 17. Žarko Trebješanin et al., Psihosocijalne posledice rata na decu i roditelje, Institute of Psychology, Belgrade 1999.
 18. Žarko Trebješanin et al., Najstrašnije je kad otruju oblak – kako deca Srbije vide rat i mir, Institute of Psychology, Belgrade 1999.
 19. Jovan Mirić, Razvoj moralnog mišljenja, Kalekom, Institute of Psychology, Belgrade 2001.
 20. Gorjana Litvinović, Čovek između istorijskog i ličnog vremena, Institute of Psychology, IP Žarko Albulj, Belgrade 2001.
 21. Tatjana Vukosavljević-Gvozden, Empatija i slika o sebi, Institute of Psychology, IP Žarko Albulj, Belgrade 2002.
 22. Bora Kuzmanović (ed.), Deca bez roditeljskog staranja, Institute of Psychology and Save the Children,UK, Belgrade 2002.
 23. Zora Krnjaić, Intelektualna nadarenost mladih, Institute of Psychology, IP Žarko Albulj, Belgrade 2002.
 24. Ivan Ivić, Ana Pešikan i Slobodanka Antić, Aktivno učenje 2, Institute of Psychology, Ministry of Education and Sport of Serbia, and Ministry of Education and Science of Montenegro, Belgrade 2003.
 25. Goran Knežević, Koreni amoralnosti, Centar za primenjenu psihologiju, Institute of Criminal and Social Research, Institute of Psychology, Belgrade 2003.
 26. Dijana Plut, Udžbenik kao kulturno – potporni sistem, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Institute of Psychology, Belgrade 2003.
 27. Sulejman Hrnjica (ed.), Škola po meri deteta, Institute of Psychology, Save the Children, UK, Belgrade 2004.
 28. Dijana Plut, Zora Krnjaić (ed.), Obrazovanje i društvena kriza: dokument o jednom vremenu, Institute of Psychology, IP Žarko Albulj, Belgrade 2004.
 29. Vera Rajović, Psiho-socijalne determinante razvoja i učenja mentalno retardirane dece, Institute of Psychology, Belgrade 2004.
 30. Slobodanka Antić, Ratko Jankov, Ana Pešikan (ed.), Kako približiti deci prirodne nauke kroz aktivno učenje, Institute of Psychology, Belgrade 2005.
 31. Nebojša Petrović, Psihološke osnove pomirenja između Srba, Hrvata i Bošnjaka, Institute of Psychology, Documentation Center Wars 1991 – 1999, Belgrade 2005.
 32. Svetlana Čizmić, Ljudski faktor – osnovi inženjerske psihologije, Institute of Psychology, Belgrade 2006.
 33. Ana Altaras, Darovitost i podbacivanje, Mali Nemo, Pančevo, Institute of Psychology, Serbian Psychologists Association, Belgrade 2006.
 34. Group of authors, Kultura kritičkog mišljenja – teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu, Institute of Psychology, Center for Applied Psychology, Belgrade 2007.
 35. Dijana Plut (ed.), Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast, Institute of Psychology, Belgrade 2007.
 36. Ivana Stepanović, Mišljenje u adolescenciji – razvojni tok i uloga porodice, Institute of Psychology, Belgrade 2007.
 37. Dijana Plut, Dragan Popadić, U lavirintu nasilja – istraživanje nasilja u ustanovama za decu bez roditeljskog staranja, Institute of Psychology, Save the Children, UK, Belgrade 2007.
 38. Slobodanka Antić Janković, Radmila Gošović, Vida Grahovac, Zora Krnjajić, Dušanka Lazarević, Jasmina Moskovljević, Dragica Pavlović Babić, Jelena Pešić, Dijana Plut, Ivana Stepanović, Kultura kritičkog mišljenja – teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu, Institute of Psychology, Center for Applied Psychology, Belgrade 2007.
 39. Jelena Pešić, Kritičko mišljenje – od logike do emancipatorne racionalnosti, Institute of Psychology, Belgrade 2008.
 40. Dragan Popadić, Nasilje u školama, Institute of Psychology, UNICEF, Belgrade 2009.
 41. Aleksandar Baucal, Dragica Pavlović Babić, Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji – obrazovne šanse siromašnih, Ministry of Education of Serbia, Institute of Psychology, Belgrade 2009.
 42. Slobodanka Antić, Kooperativno učenje – modeli, potencijali, ograničenja, Institute of Psychology, Belgrade 2010.
 43. Aleksandar Baucal, Dragica Pavlović Babić, Nauči me da mislim, nauči me da učim PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultati, Institute of Psychology, Center for Applied Psychology, Belgrade 2011.
 44. Aleksandar Baucal, Francesco Arcidiacono, Nevena Buđevac (Editors), Studying interaction in different contexts: A qualitative view, Institute of Psychology, Belgrade 2011.
 45. Aleksandar Baucal (urednik), Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji, Institute of Psychology, UNICEF, Belgrade 2012.
Psihološka istraživanja

The Institute of Psychology started publishing journal Psihološka istraživanja in 1976 as a publication used for publishing and presenting primarily results of research projects conducted by the Institute. Until 2002, the journal has been published every other year (sometimes every third year), and the volumes have followed the research activities. Between 2002 and 2004, the journal started being published annually, after which the publishing has stopped (instead of Psihološka istraživanja thematic proceedings and journals have been published).

In June 2010 the publishing of Psihološka istraživanja was renewed, with the intention to publish different sorts of texts dealing with socially relevant phenomena from a psychological point of view, using psychological methodology. The texts ought to follow the standards required for scientific articles in psychology. Notes for Contributors comply with those standards.

The journal is being published twice a year.

The abstracts of the latest journal articles can be downloaded here. The integral version of the latest journal is available on the site www.komunikacija.org.rs, on www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Psiholoska%20istrazivanja/XV_2/index_html?stdlang=ba_rs.

 

 1. Lidija Vučić, Nenad Havelka (Eds.), Psihološka istraživanja 1, Institute of Psychology, Belgrade 1976.
 2. Nenad Havelka, Lidija Vučić (Eds.), Psihološka istraživanja 2: Sposobnosti, stvaralaštvo i učenje, Institute of Psychology, Belgrade 1980.
 3. Lidija Vučić, Nenad Havelka (Eds.), Psihološka istraživanja 3: Socijalizacija, motivacija za rad i mentalno zdravlje, Institute of Psychology, Belgrade 1984.
 4. Ana Pešikan, Aleksandar Kostić, Svetlana Đurić (Eds.), Psihološka istraživanja 4, Institute of Psychology, Belgrade 1990.
 5. Josip Berger, Marija Mitić, Tatjana Vukosavljević (Eds.), Psihološka istraživanja 5: Kliničko-psihološke teme, Institute of Psychology, Belgrade 1992.
 6. Dragica Pavlović, Nada Savić-Ignjatović, Predrag Ognjenović (Eds.), Psihološka istraživanja 6: Blok I – Deca, mi i rat; Blok II – Psihologija umetnosti, Institute of Psychology, Belgrade 1994.
 7. Dragan Popadić (Ed.), Psihološka istraživanja 7: Promene vrednosti i vrednosnih orijentacija mladih, Institute of Psychology, Belgrade 1995.
 8. Dijana Plut, Nenad Havelka, Gordana Jovanović (Eds.), Psihološka istraživanja 8: 35 godina Instituta za psihologiju, Institute of Psychology, Belgrade 1997.
 9. Svetlana Čizmić, Dijana Plut (Eds.), Psihološka istraživanja 9: Blok I – Izbor aktualnih problema u psihologiji rada kod nas; Blok II – Istraživanja u pedagoškoj i razvojnoj psihologiji, Institute of Psychology, Belgrade 1997.
 10. Slobodan Marković, Dijana Plut (Eds.), Psihološka istraživanja 10: Blok I – Vizuelna percepcija; Blok II – Kognitivni procesi, Institute of Psychology, Belgrade 1999.
 11. Slobodan Marković (Ed.), Psihološka istraživanja 11-12: Blok I – Percepcija; Blok II – Kognitivna psihologija, Institute of Psychology, Belgrade 2002.
 12. Dragan Popadić (Ed.), Psihološka istraživanja 13: Studentski protest 96/97, Institute of Psychology, Belgrade 2003.
 13. Slobodan Marković (Ed.), Psihološka istraživanja 14: Blok I – Psihologija opažanja; Blok II – Psiholingvistika; Blok III – Memorija, Institute of Psychology, Belgrade 2004.
 14. Psihološka istraživanja, vol. 13, number 1, June 2010.
  (The integral version of the journal is available on www.komunikacija.org.rs)

 15. Psihološka istraživanja, vol. 13, number 2, December 2010.
  (The integral version of the journal is available on www.komunikacija.org.rs)

 16. Psihološka istraživanja, vol. 14, number 1, June 2011.
  (The integral version of the journal is available on www.komunikacija.org.rs)

 17. Psihološka istraživanja, vol. 14, number 2, December 2011.
  (The integral version of the journal is available on www.komunikacija.org.rs)

 18. Psihološka istraživanja, vol. 15, number 1, June 2012.
  (The integral version of the journal is available on www.komunikacija.org.rs)

 19. Psihološka istraživanja, vol. 15, number 2, December 2012.
  (The integral version of the journal is available on www.komunikacija.org.rs)

PROCEEDINGS OF SCIENTIFIC MEETINGS
 1. Konstantin Momirović (Ed.), Realnost psiholoških konstrukata, Edicija: Simpozijum, br. 1, Institute of Psychology, Institute for Social and Criminal Research, Belgrade 1998.
 2. Bora Kuzmanović, Zora Krnjaić (Eds.), Empirijska istraživanja u psihologiji 2006 – zbornik radova, Institute of Psychology, Belgrade 2006.
↑↑↑