Psychology

Psychology – Bachelor’s Degree 2009
Developmental Psychology
Status: compulsory
Recommended Year of Study: 2
Recommended Semester: 4
ECTS Credits Allocated: 6.00
Pre-requisites: Passing the exam Introduction to Developmental Psychology.

Course objectives: Acquiring basic knowledge about specific domains of development, understanding basic assumptions of important theoretical-methodological approaches as well as understanding important issues within developmental psychology (e.g. nature and nurture, speech and thinking, learning and development, etc.).

Course description: Genetic basis of development, Constructivist (Piagetian) approach; Co-constructivist (Vygotskian) approach; Psychometric approach; Heredity and environment; Learning and development; Early speech and semantic development; Speech and thinking; The development of moral thinking; Socio-affective development; Socialization; The influence of culture on child development.

Learning Outcomes: Understanding development of specific domains, understanding basic assumptions and concepts of the key theories, understanding some of the important unresolved issues in the study of psychological development.

Literature/Reading:
 • •Cole, M. & Cole, S. (1993): Razvoj deteta; Sciefintic American Books, New York, odabrana poglavlja
 • •Donaldson, M. (1998): Um deteta; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 • •Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3); Savez društva psihologa Srbije, Beograd
 • •Ignjatović-Savić, N. (1985) (Ur.) Razvoj govora kod deteta; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 • •Ivić, I i sar. (1976) Razvoj i merenje inteligencije, tom I; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 • •Ivić, I. (1987); Čovek kao animal symbolicum; Nolit, Beograd; Ivić,I. i Havelka,N. (Urd.) Proces socijalizacije kod dece; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd; članci: R.Nilsen, A.Bandura,
 • •Ivić, I., Ignjatović-Savić, N. i Rosandić, R.: Priručnik za vežbe iz Razvojne psihologije
 • •Ivić, I. (1977): Dečije mišljenje; Izdavačko preduzeće Rad, Beograd
 • •Pijaže, Ž. & Inhelder, B. (1978): Intelektualni razvoj deteta; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 • •Pijaže, Ž. & Inhelder, B. (1990): Psihologija deteta; Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića, Srem. Karlovci
 • •Tucić, N. i Matić, G. (2002) O genima i ljudima; Centar za primenjenu psihologiju, Beograd
 • •Zazo,R. (19 ) Poreklo čovekove osećajnosti; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd; tekstovi: R.Zazo, Dž.Bolbi, H.Harlov
 • •Vigotski, L.S. (1977): Mišljenje i govor; Nolit, Beograd
↑↑↑