Psychology

Psychology – Bachelor’s Degree 2009
Psychology of learning
Status: compulsory
Recommended Year of Study: 2
Recommended Semester: 3
ECTS Credits Allocated: 5.00
Pre-requisites:

Course objectives:

Course description:

Learning Outcomes:

Literature/Reading:
  • Vučić,L. (1989), Pedagoška psihologija, Savez društava psihologa Srbije, beograd
  • Radonjić, S. (1985), Psihologija učenja (knjiga prva), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
  • Radonjić, S. Psihologija učenja (drugi deo), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
  • Rodžers, K. Kako postati ličnost
↑↑↑