Археологија

20
 
Мај
 
2020
ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ

У циљу спровођења "Одлуке о начину полагања испита и формирању оцене до краја школске 2019/20. године" Одељење за археологију обавештава студенте да провера укупног знања на усменом или писменом испиту подразумева познавање испитне и предиспитне грађе. Познавање грађе предвиђене предиспитним обавезама, укључујући колоквијуме, биће проверено на одговарајући начин, уз пуно поштовање интереса студената.
↑↑↑