Археологија

Увод у културу и археологију Египта
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 3.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Општи увод у културу фараонског Египта, од Старог царства до освајања Александра Македонског. Курс обухвата поља религије, са посебним освртом на схватања о загробном животу, друштвене организације и економије, везе са другим културама, као и приказ основних одлика и развоја ликовних уметности и архитектуре на изабраним примерима.
Циљ изучавања предмета: Постављање координата битних за разумевање културе фараонског Египта и њених односа са другим културама.
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: предавања (2+0)
Обавезе студената: похађање наставе; полагање колоквијума (писмени).
Постојећи курсеви:
↑↑↑