Археологија

Слика и реч - египатска иконографија
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Велики део споменика материјалне културе старог Египта је украшен сценама или појединачним ликовним представама. Уска веза декорације са натписима који чине њен интегрални део проистиче из њихове функције. На изабраним примерима (рељеф и сликарство, скулптура, архитектонска пластика, намештај и друго) ће бити испитивани функција и значај ликовних представа за Египћане, однос мотива, тема и њихог садржаја, традиција и иновација, однос уметничког и занатског, принципи представљања, делотворност слике и магија, веза слике и пратећег текста. Студенти ће се упознати са теоријским основама и методама анализе египатских споменика, темама и мотивима коришћеним у контексту храма и гробнице, њиховим значењем и променама у погледу форме и/или садржаја. Посебна пажња ће бити посвећена дескрипцији и интерпретацији, коришћењу ликовних представа као извора података, улози писаних извора и археолошких података у интерпретацији египатских ликовних споменика.
Циљ изучавања предмета: Развијање визуелне перцепције и ојачавање способности да се споменици анализирају и интерпретирају на основу форме, садржаја, писаних извора и контекста коме припадају.
Предуслови за полагање: Положени испити из курсева Увод у културну историју и археологију Египта и Свет мртвих – гробница и схватање о загробном животу у старом Египту. Пожељно добро познавање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, семинари, вежбе.
Обавезе студената: Обавезно редовно похађање наставе; припрема и усмена презентација семинарског рада на часу, позитивна оцена на пролазној провери знања.
Постојећи курсеви:
↑↑↑